Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Trịnh Thị Thu  Hương

Họ và tên: Trịnh Thị Thu Hương

Chức vụ: Giảng viên tiếng Trung Quốc

Di động: 0913682852

Email: trinhthuhuong.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Bộ môn Tiếng Trung , Khoa Ngoại ngữ, ĐH Thái Nguyên

Website: http://trinhthuhuong-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1. Thông tin chung

Họ và tên: Trịnh Thị Thu Hương

Năm sinh: Nữ

Năm sinh: 07/4/1983

Đơn vị công tác: Bộ môn tiếng Trung, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ Hán và văn hóa Trung Quốc, Phương pháp giảng dạy tiếng Hán

Ngoại ngữ: Tiếng Trung, tiếng Anh

2. Quá trình đào tạo

Đào tạo dài hạn

- Tốt nghiệp Đại học năm 2005 tại Trường Đại học Sư phạm, ĐH Thái Nguyên, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2009 tại Trường  Đại học ngoại ngữ -ĐHQG Hà Nội, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc

- Tốt nghiệp Cử nhân năm 2011 tại Trường Đại học sư phạm, ĐH Thái Nguyên, chuyên ngành cử nhân Tiếng Anh

3. Giảng dạy Đại học

  • * Khẩu ngữ Tiếng Trung sơ cấp, trung cấp, cao cấp
  • * Bút ngữ Tiếng Trung sơ cấp, trung cấp, cao cấp
  • * Phương pháp GD Tiếng Trung
  • * Ngữ pháp tiếng Trung
  • * Tiếng Trung kỹ thuật
  • * Tiếng Trung thương mại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Đề tài KH&CN đã chủ trì
I. Đề tài cấp cơ sở

1.Nghiên cứu và thiết kế bài giảng điện tử môn Phương pháp giảng dạy tiếng trung THCS”, Đề tài cấp cơ sở, Mã số: NNCS1111, 2012

2. “Thực trạng dạy và học môn Viết Tiếng Trung Trung cấp 2 tại Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên và một số kiến nghị về phương pháp dạy và học hiệu quả”, Đề tài cấp cơ sở,  2014

3. “Ứng dụng lược đồ tư duy trong giảng dạy môn viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc giai đoạn trung cấp, Khoa ngoại ngữ, ĐH Thái Nguyên”, Mã số: NNCS 1726, 2017

II. Bài báo

4.Phân tích lỗi sai của sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên khi học âm uốn lưỡi trong tiếng Hán và những kiến nghị trong dạy - học, Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và văn hóa, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, ISSN 2525 - 2674, số 3/2017

5. “Đánh giá chất lượng dạy học môn Viết Tiếng Trung giai đoạn trung cấp và các kiến nghị trong dạy – học”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học liên trường "Dạy học ngoại ngữ theo hướng phát huy năng lực người học" chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường ĐH Hồng Đức và truyền thống 24 năm Khoa Ngoại ngữ (1997-2017), Đồng tác giả: [1] Th.s Đào Thị Hồng Phượng; [2] Th.s  Ngô Thị Trà, Nhà xuất bản Thanh Hóa, 2017

6.Ứng dụng lược đồ tư duy trong giảng dạy môn Viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc giai đoạn trung cấp, Tạp chí Khoa học & Đào tạo, ĐH công nghệ Sài Gòn, số 02/2018, ISSN 2354 - 0567, 2018

7.Một số vấn đề về môn học biên dịch Việt - Trung: Từ công tác đào tạo giảng viên đến biên soạn tài liệu giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về dạy học qua dự án - Lần thứ 3. Giảng dạy ngoại ngữ theo đề án ở trường phổ thông tại việt Nam. Đtg: Đỗ Thị Thu Hiền

8.Nghiên cứu ứng dụng lược đồ tư duy trong giảng dạy kỹ năng nói tiếng Trung Quốc, Kỷ yếu hội thảo khoa học Giảng dạy môn Khoa học xã hội tại Khoa Ngoại ngữ - Định hướng và thách thức, ISBN 978- 604-9892-04-2, 2019. Đtg: Đỗ Thị Thu Hiền

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Không có sản phẩm xuất bản

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Đã đào tạo:

Cử nhân tiếng Trung

Cử nhân sư phạm tiếng Trung

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại