Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Trần Duy  Minh

Họ và tên: Trần Duy Minh

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0374.473.888

Email: tdminh@ictu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Bộ môn Mạng và truyền thông - Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

Website: http://tdminh.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

GIỚI THIỆU

Tôi là: Th.S Trần Duy Minh,  hiện đang giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐHTN.

- Lĩnh vực nghiên cứu chính: Các vấn đề về ứng dụng  trong Tin học văn phòng, cơ sở mạng máy tính, tìm hiểu và nghiên cứu về công nghệ và thiết bị trong hệ thống mạng, những vấn đề trong thiết kế và quản trị mạng tính trong doanh nghiệp,..

- Môn học đã và đang tham gia giảng dạy: Tin học đại cương, Mạng máy tính, Mạng máy tính trong doanh nghiệp, Quản trị mạng, Công nghệ và thiết bị mạng, Công nghệ mạng chuyển mạch,..

Trân trọng cảm ơn!

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Giáo trình Công nghệ mạng chuyển mạch

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại