Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Ngô Thị Thu  Hằng

Họ và tên: Ngô Thị Thu Hằng

Chức vụ:

Di động: 0862121087

Email: ngothuhang.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Khoa Ngoại Ngữ- Đại học Thái Nguyên

Website: http://ngothuhang-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên : Ngô Thị Thu Hằng

- Sinh ngày 12 tháng 10 năm 1987     

- Đơn vị công tác: Bộ môn KHCB- Khoa Ngoại Ngữ- ĐHTN

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Giảng viên chính

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Thạc sĩ

- Email: ngothuhang.sfl@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm- Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

Đại học Sư Phạm Thái Nguyên.

Ngữ Văn

9/2005-6/2009

Chính quy

Cử nhân

Đại học Sư Phạm Thái Nguyên.

Ngôn ngữ học

5/2010-5/2012

Chính quy

Thạc sĩ

Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

Tiếng Anh

6/2010-9/2012

Chính quy

Cử nhân

Trường ĐH Nông Lâm- Đại học Thái Nguyên

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh ngề nghiệp giảng viên chính hạng 2

29/6/2019 -17/7/2019

Tập trung

Chứng chỉ

Đại học Sư Phạm Thái Nguyên.

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học.

10/2012-12/2012

Tập trung

Chứng chỉ

Đại học Ngoại Ngữ- ĐHQG Hà Nội

HSK3

5/2014

Chính quy

Chứng chỉ

Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – Đại học Thái Nguyên

IC3

06/2014

Tập trung

Chứng chỉ

Đại học kinh tế- Đại học Thái Nguyên

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (TT03)

7/2019

Tập trung

Chứng chỉ

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

2009 đến nay

 

Giảng viên tại Khoa Khoa Ngoại Ngữ -  Đại Học Thái Nguyên

 

IV.THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên tháng 9/2009; Quyết định số: 1544/QĐ-ĐHTN

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến qua các năm học.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ THAM GIA

Stt

 

Tên đề tài

Năm bắt đầu- Năm nghiệm thu

Cấp đề tài

Trách nhiệm tham gia

Kết quả

1

Đặc điểm ngôn ngữ dân tộc qua lời ca quan họ cổ Bắc Ninh và ứng dụng trong giảng dạy từ vựng tiếng Việt cho sinh viên khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 

2015 - 2015

Cơ sở

Chủ nhiệm

 

 

 

 

Tốt

2

Nhịp và tính cân đối của thành ngữ tiếng Việt và ứng dụng trong giảng dạy từ vựng tiếng Việt cho sinh viên Khoa Ngoại Ngữ - ĐHTN

2016 – 2016

Cơ sở

Chủ nhiệm

 

 

Tốt

3

Khảo sát và ứng dụng các phép liên kết văn bản tiếng Việt trong “Nhật kí Đặng Thùy Trâm” vào giảng dạy môn Phân tích văn bản tiếng Việt cho sinh viên Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

2017 – 2017

Cơ sở

Chủ nhiệm

 

 

Tốt

4

Chiếu vật trong truyện ngắn trước cách mạng của Nam Cao và ứng dụng vào giảng dạy Phân tích văn bản tiếng Việt cho sinh viên Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

 

2018 - 2018

Cơ sở

Chủ nhiệm

 

 

 

Tốt

5

Hành động ngôn ngữ trong lời ca Quan họ Bắc Ninh và ứng dụng vào giảng dạy Phân tích văn bản tiếng Việt cho sinh viên Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

 

2019-2019

Cơ sở

Chủ nhiệm

 

 

 

 

Tốt

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

Stt

Tên bài báo

Tên tạp chí đăng bài

Năm công bố

Trách nhiệm tham gia

1

Một số đặc điểm từ ngữ được sử dụngt rong lời ca quan họ Bắc Ninh

 

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống số 6 (200) . ISSN 0868 – 3409. Trang 22-29

2012

Chủ trì

2

Đặc trưng về xưng hô trong lời ca Quan họ Bắc Ninh.

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống số 6(260). ISSN 0868-3409. Trang 64-67

2017

Chủ trì

3

Từ ngữ biểu lộ khát vọng tình yêu trong lời ca Quan họ Bắc Ninh.

 Tạp chí Từ điển và Bách khoa thư số 6 (56). ISSN 1859-3135. Trang 56-59

2018

Chủ trì

4

 Đặc trưng về tính bình dân và tính bác học trong lời ca Quan họ Bắc Ninh.

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống số 6 (286). ISSN 0868-3409. Trang 102-107

2019

Chủ trì

 

 

5

Biểu tượng ngôn từ trong lời ca Quan họ Bắc Ninh.

Kỉ yếu hội thảo “Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu và hội nhập”, ISBN 978-604-88-7740-8; Tập 2, Trang 1830-1836

2019

Chủ trì

6

Các phép liên kết văn bản

tiếng Việt trong Nhật ký Đặng

Thùy Trâm và ứng dụng vào

giảng dạy môn Phân tích văn

bản tiếng Việt tại Khoa Ngoại

Ngữ- Đại học Thái Nguyên

Kỉ yếu hội thảo

“Giảng dạy các môn

khoa học xã hội tại

Khoa Ngoại Ngữ-

Định hướng và

thách thức”, ISBN 978-604-9892-04-2, Trang 347-354

2019

Chủ trì

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

CÁC SÁCH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO ĐÃ XUẤT BẢN

Stt

Tên sách

Loại sách

Mã số ISBN

Năm bắt đầu- Năm nghiệm thu

Nhà xuất bản

Trách nhiệm tham gia

1

Bài tập tiếng Việt

Sách tham khảo

978–604915648 – 0

2018 – 2018

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

Đồng chủ biên

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại