Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Lê Thị Thảo

0967358606

lethao.sfl@tnu.edu.vn

Vũ Thị Quyên

Thạc sỹ

Sơn Tiến - Quyết Thắng - Thái Nguyên

0984341792

vuquyen.sfl@tnu.edu.vn

Dương Như Quỳnh

Tổ Công tác HSSV Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

978066488

duongnhuquynh.sfl@tnu.edu.vn

Diêm Thị Thu Thủy

Thạc sỹ

Bộ môn Tiếng Anh- Khoa Ngoại ngữ, ĐHTN

0336762668

diemthuthuy.sfl@tnu.edu.vn

Lê Văn Thủy

Thạc sĩ

Tổ Công tác HSSV, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0948756555

levanthuy.sfl@tnu.edu.vn

Đào Thị Hồng Phượng

Thạc sỹ

Phường Tân Thịnh, TPTN

0917505898

daohongphuong.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Phạm Linh Chi

Cử nhân

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0375110382

nplinhchi.sfl@tnu.edu.vn

Chu Thị Đông

Cử nhân

Tổ Công tác HSSV, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0973581591

dongk85tn.sfl@tnu.edu.vn

Lưu Quang Sáng

Giảng viên chính - Tiến sỹ

0912258159

luuquangsang.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Duyên

Kỹ sư

phòng đào tạo, khoa Ngoại Ngữ, ĐHTN

0374.683.309

nguyenthiduyen.sfl@tnu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 7/158