Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Hoàng Thị Hải Anh

Thạc sĩ

Tổ Hành chính - Tổng hợp - Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0986962379

haianh140609.sfl@tnu.edu.vn

Đinh Thị Liên

Giảng viên chính - Thạc sỹ

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0868351600

dinhlien.sfl@tnu.edu.vn

Phạm Trường Sinh

Giảng viên tiếng Pháp - Thạc sĩ

Phòng CTHSSV

0982682325

phamtruongsinh.sfl@tnu.edu.vn

Phạm Hùng Thuyên

Thạc sĩ

Phường Thịnh Đán - T.P Thái Nguyên

0972458733

phamhungthuyen.sfl@tnu.edu.vn

Tô Vũ Thành

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Bộ môn tiếng Trung

0914806123

tovuthanh.sfl@tnu.edu.vn

Vũ Thị Luyên

Thạc sỹ

Số nhà 16, ngõ 614, Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên

967685101

vuluyen.sfl@tnu.edu.vn

Trương Hà Thành

Đại học

Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0982406222

truonghathanh.sfl@tnu.edu.vn

Đỗ Thanh Mai

Giảng viên chính-Thạc sĩ

Khoa Ngoại Ngữ- ĐHTN.

dothanhmai.sfl@tnu.edu.vn

Đỗ Thị Thuý Hà

Giảng viên chính - Tiến sỹ

Bộ môn tiếng Trung, Khoa Ngoại ngữ, ĐHTN

0914598599

dothuyha.sfl@tnu.edu.vn

Đặng Trung Kiên

Thạc sỹ

978549495

dangtrungkien.sfl@tnu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 7/158