Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Hoàng Thu Giang

Họ và tên: Hoàng Thu Giang

Chức vụ:

Di động: 0915.212.700

Email: htgiang@ictu.edu.vn

Học vị:

Chức danh:

Địa chỉ: Bộ môn Ngoại ngữ-Khoa Khoa học cơ bản - ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

Website: http://htgiang.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Hoàng Thu Giang

Năm sinh: 1969

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trường ĐH CNTT&TT

E-mail: htgiang@ictu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

I. Các dề tài NCKH đã tham gia

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia             trong đề tài

Nghiệm thu loại

1

Một số chiến lược áp dụng trong giảng dạy đối với các lớp học tiếng Anh đa trình độ ở trường ĐHCNTT&TT

1/2012

 Trường

Chủ nhiệm đề tài

 

Khá

2

Ứng dụng Video làm tài liệu hỗ trợ trong việc dạy nghe cho sinh viên năm thứ nhất trường ĐHCNTT&TT

1/2013

 Trường

Chủ nhiệm đề tài

Tốt

3

Phân tích lỗi sai sử dụng giới từ trong kỹ năng viết của sinh viên năm thứ hai trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐHTN

1/2014

 Trường

Chủ nhiệm đề tài

Khá

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. Các bài báo trong nước

1. Đỗ Huy Khôi, Vũ Thúy Hằng, Dương Thị Hồng An, Hoàng Thu Giang (2016) Thiết kế hệ thống giám sát thông minh dành cho người cao tuổi và trẻ em, Tạp chí Thiết bị Giáo dục số 131 - 7/2016; ISSN1859-0810.

2. Dương Thị Hồng An, Nguyễn Thúy Hòa, Hoàng Thu Giang, Nguyễn Thùy Linh (2016) Triển khai thí điểm hệ thống phần mềm hỗ trợ giảng dạy, ôn luyện và tự đánh giá tiếng Anh cho sinh viên không chuyên trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông - Đại học Thái Nguyên, Tạp chí Thiết bị Giáo dục số 132 - 8/2016; ISSN 1859-0810.

3. Hoàng Thu Giang, Phạm Thị Hồng Nhung (2016) Cách thức thực hiện một số nội dung về công tác chủ nhiệm ở trường phổ thông, Tạp chí Dạy và Học ngày nay số 7/2016; ISSN1859-2694.

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại