Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Dương Hồng  Yến

Họ và tên: Dương Hồng Yến

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0977650694

Email: duonghongyen.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Website: http://duonghongyen-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:    DƯƠNG HỒNG YẾN

 Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 10/08/1989

 Nơi sinh: Sông Công – Thái Nguyên

Quê quán:  Sông Công – Thái Nguyên

 Dân tộc: Kinh

Đơn vị công tác:

  Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (ĐHTN)

Địa chỉ liên lạc:

 BM tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ:

 0977.650.694

E-mail:

 yendh@tnu.edu.vn

Học hàm, học vị:

Cử nhân                             Chuyên ngành: Sư phạm tiếng Anh

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học

Ngành học:  Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

 Hệ đào tạo:  Chính quy

Nơi đào tạo:   Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

 Năm tốt nghiệp:  2012

 2. Sau đại học

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Nơi đào tạo: Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Khóa:  2016-2018

 Tên luận văn: Phân tích diễn ngôn đa phương thức những quảng cáo đồ ăn nhanh bằng tiếng Anh (A Multimodal Discourse Analysis of Fast Food Advertisements in English)

 3. Tin học

Chứng chỉ tin học: IC3

 Mức độ sử dụng: thành thạo

 4.  Chứng chỉ Ngoại ngữ (Ghi rõ tiếng Trung, Nga, Pháp….)

Ngoại ngữ: Tiếng Trung, HSK3

 Mức độ sử dụng:  Cơ bản

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Không!

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Các bài báo đăng trong tạp chí trong nước:

1. Nguyễn Trọng Du, Nguyễn Thị Phượng, Dương Hồng Yến (2019) Phân tích diễn ngôn phê phán một số quảng cáo của Nivea. Tạp chí Khoa học Công nghệ (Đại học Thái Nguyên)

2. Nguyễn Trọng Du, Nguyễn Thị Phượng, Dương Hồng Yến (2019) Phân tích diễn ngôn đa phương thức quảng cáo đồ ăn nhanh bằng tiếng Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ (Đại học Thái Nguyên)

3.  Dương Hồng Yến, Vũ Thị Quyên (2020) Dịch phụ đề phim Anh-Việt trong một số bộ phim phổ biến. Tạp chí Khoa học Công nghệ (Đại học Thái Nguyên)

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Không!

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại