Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Bạch Kim Chi

Họ và tên: Bạch Kim Chi

Chức vụ:

Di động: 0969666819

Email: bachkimchi@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ:

Website: http://bach-kim-chi.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Bạch Kim Chi

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Bí thư Liên chi đoàn Khoa Kinh tế - Du lịch

Chức danh giảng dạy: Giảng viên

Email: bachkimchi@tnu.edu.vn

Điện thoại: 0969666819

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

STT

Cấp đào tạo

Nơi đào tạo

Năm tốt nghiệp

Chuyên ngành

1

Đại học

Học viện Chính sách và Phát triển

2017

Kinh tế Quốc tế

2

Thạc sĩ

Trường Đại học Phùng Giáp
(Feng Chia University), Đài Loan

2020

Kinh doanh Quốc tế

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 2017 đến nay công tác tại Khoa Kinh tế - Du lịch, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Bài báo đăng tạp chí trong nước:

[1]. Bạch Kim Chi, Trần Phạm Văn Cương, Trần Thị Huyền. The quality of human resources at accommodation establishment affects customer satisfaction: Case in Lao Cai. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐHTN. 225(16): 148-156.

[2]. Trần Phạm Văn Cương, Bạch Kim Chi, Trần Thị Huyền. Phát triển du lịch bền vững tại Sapa, Lào Cai. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐHTN. 225(16): 128-137.

Hội thảo chính tham gia:

[1]. Proceeding of the 2020 International Conference on Management, Business and Information. China University of Technology, Taiwan. May 2020.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại