Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Triệu Quang  Việt

Họ và tên: Triệu Quang Việt

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Đào tạo

Di động: 0919893150

Email: vietvt376@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Website: http://vietvt376.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

      II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

    1. Đại học:

   Ngành học:  Tiếng Nga và Văn học

      Hệ đào tạo:  Chính quy

  Nơi đào tạo: Liên Bang Nga (Liên Xô cũ)

      Năm tốt nghiệp: 1984

    2. Sau đại học

   Chuyên ngành: Tiếng Nga

     Nơi đào tạo: Đại học Hà Nội Việt Nam

 

   Năm cấp bằng:  2003

 

    Tên luận văn, luận án: Phương pháp giảng dạy tác phẩm văn học trong giảng dạy Tiếng Nga tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (giai đoạn nâng cao)

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại