Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Trần Viết Khanh

Họ và tên: Trần Viết Khanh

Chức vụ: Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Di động:

Email: khanhtv@tnu.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Phó Giáo sư

Địa chỉ: Đại học Thái Nguyên

Website: http://tranvietkhanh.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Viết Khanh             

Năm sinh: 1962

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                     

Chức danh khoa học cao nhất: Phó giáo sư

Chức vụ: Phó giám đốc Đại học Thái nguyên

Đơn vị công tác:  Đại học Thái nguyên

E-mail: khanhtv@tnu.edu.vn.

 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chức vụ, nơi công tác

Từ 04/1993 đến 3/1994

Giảng viên, giảng dạy tại Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (hiện nay là Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên).

Từ  4/1994 đến 8/2008

Giảng viên, giảng dạy tại Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Từ  9/2008 đến 6/2011

- Trưởng ban Tổ chức Cán bộ - Đại học Thái Nguyên.

- PGS tại bộ môn Địa lý tự nhiên, Khoa Địa lý, Trường ĐHSP - ĐHTN: giảng dạy môn Địa chất đại cương, môn Tin học ứng dụng cho Trường ĐHSP, môn Phân vùng kinh tế cho trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông, môn Trắc địa nâng cao (Hệ cao học) cho Trường Đại học Nông lâm (ĐHNL) - ĐHTN.

Từ 6/2011

đến nay

- Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đại học Thái Nguyên

- PGS tại bộ môn Địa lý tự nhiên, Khoa Địa lý, Trường ĐHSP - ĐHTN: giảng dạy môn GIS và viễn thám (Hệ cao học); môn Địa chất môi trường (Hệ cao học) tại trường Đại học sư phạm; môn Phân vùng kinh tế cho trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông; môn Trắc địa nâng cao cho trường ĐHNL - ĐHTN.

 
 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Đề tài Nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu năm

Cấp nghiệm thu

Xếp loại

 1.  

Chủ trì đề tài cấp Bộ mã số: B2003 - 03- 43, Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến du lịch sinh thái ở lưu vực sông công tỉnh Thái Nguyên

2005

Bộ GD&ĐT

Tốt

 1.  

Chủ trì đề tài cấp Bộ mã số B2009 - TN01- 02: Đánh giá một số nguồn lực tự nhiên phục vụ phát triển KT- XH vùng Đông Bắc Việt Nam

2011

Bộ GD&ĐT

Xuất sắc

 1.  

Chủ trì đề tài cấp Đại học Thái Nguyên, mã số ĐH 2012 – TN01-01: Thành lập bản đồ trực tuyến quản lý không gian tại Đại học Thái Nguyên.

2014

ĐHTN

Xuất sắc

 1.  

Chủ trì đề tài cấp Tỉnh: Nghiên cứu ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ trực tuyến quản lý không gian du lịch tỉnh Hà Giang. Mã số: KCĐT-HG-05(2014)

2016

UBND tỉnh Hà Giang

Xuất sắc

 1.  

Chủ trì đề tài cấp tỉnh: Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây quản lý trực tuyến hoạt động du lịch tỉnh Thái Nguyên, Mã số: ĐTCN.11/2017

2018

UBND tỉnh Thái Nguyên

Xuất sắc

 1.  

Chủ trì đề tài cấp tỉnh: Giải pháp xây dựng NSVH-VM đô thị trên địa bàn TP Bắc Kạn, Mã số: 5.2018.01

 

UBND tỉnh Bắc Kạn

 

 1.  

Chủ trì đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai do lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Mã số: NVKHK.03/2018

 

UBND tỉnh Thái Nguyên

 

 1.  

Tham gia đề tài cấp Bộ B2000 - 03-43: Giải pháp phát triển bền vững trong điều kiện môi trường  địa lý khó khăn cao nguyên Đồng Văn –Lũng Cú, Hà Giang

2002

Bộ GD&ĐT

Khá

 1.  

Tham gia đề tài cấp Bộ mã số: 2009-TN04-12: Nghiên cứu triển khai đào tạo trực tuyến học phần bản đồ học trong các trường ĐHSP miền núi Việt Nam

2011

Bộ GD&ĐT

Tốt

 1.  

Chủ trì đề tài cấp cơ sở: Khoáng sản vùng Đông bắc Việt Nam

1995

Trường ĐHSP - ĐHTN

Tốt

 1.  

Chủ trì đề tài cấp cơ sở: Cấu trúc địa chất và phân bố khoáng sản Tây bắc Thái Nguyên

1998

Trường ĐHSP - ĐHTN

Tốt

 1.  

Chủ trì Đề cương bài giảng môn  Địa chất lịch sử

2003

Trường ĐHSP - ĐHTN

Tốt

 1.  

Chủ trì Đề cương bài giảng môn Địa chất đại cương

2003

Trường ĐHSP - ĐHTN

Tốt

 1.  

Chủ trì Đề cương bài giảng  môn Tin học ứng dụng

2007

Trường ĐHSP - ĐHTN

Tốt

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

 

1. Sách, Giáo trình (7 sách, 2 tài liệu bồi dưỡng).

TT

Chủ biên/Tham gia

Tên sách, giáo trình

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

 1.  

Tham gia

Thực hành địa chất

 

Đại học Sư phạm Hà Nội

2005

 1.  

Chủ biên

Tiếng Anh chuyên ngành địa lý

Đại học Thái Nguyên

2008

 1.  

Chủ biên

Ứng dụng tin học trong nghiên cứu và dạy học địa lý

Giáo dục Hà Nội

2008

 1.  

Chủ biên

Địa lý Trung du Miền núi phía bắc Việt Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội

2010

 1.  

Chủ biên

Địa chất lịch sử

Đại học Quốc gia Hà Nội

2010

 1.  

Chủ biên

Cơ sở khoa học phát triển du lịch sinh thái trên công viên địa chất toàn cầu – Cao nguyên đá Đồng Văn

Đại học Thái Nguyên

2016

 1.  

Chủ biên

Địa chất môi trường và tai biến thiên nhiên

Đại học Thái Nguyên

2018

 1.  

Chủ biên

Giáo dục môi trường qua môn địa lý ở trường THPT miền núi

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên – Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

2003

 1.  

Chủ biên

Nâng cao năng lực cho GV về đổi mới PPDH địa lý

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên –  Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các bài báo khoa học (61 bài, trong đó có 56 bài trong nước, 5 bài nước ngoài).

STT

Tên bài báo/Tên tạp chí/Năm công bố

 1.  

Trần Viết Khanh, Nghiên cứu quá trình phong hóa vùng Đông Bắc Tam Đảo, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 2, tập 5, Tr. 45-52, 1998

 1.  

Trần Viết Khanh, Trầm tích đệ tứ và địa hình bồi tụ vùng Đông Bắc Tam Đảo, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 5, tập 8, Tr. 51-57, 1998

 1.  

Trần Viết Khanh, Một số tiền đề tìm kiếm khoáng sản thiếc vùng Đông Bắc Tam Đảo, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 2, tập10, 1999

 1.  

Trần Viết Khanh, Địa hình và khoáng hóa thiếc sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo, Tạp chí Khoa học Trái đất, số 2 tập 22, Tr. 156-160, 2000

 1.  

Trần Viết Khanh, Đặc điểm khoáng hóa thiếc vùng Đông Bắc Tam Đảo, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 2, tập 14, Tr. 37- 45, 2000

 1.  

Trần Viết Khanh, Địa hình hình thành do hoạt động của các dòng chảy trên mặt vùng Đông Bắc Tam Đảo, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 2, tập 18, Tr. 41- 45, 2001

 1.  

Trần Viết Khanh, Quản lý chất lượng đào tạo khoa Địa lý trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (thời kỳ 2001-2005), nhận thức, vấn đề và kiến nghị, Kỷ yếu Hội thảo QLGD trong các trường Sư phạm, 11/2001 Tr. 214-216, 2001.

 1.  

Trần Viết Khanh, Công nghệ thông tin: Cơ hội và thách thức trong dạy học Địa lý, Kỷ yếu hội thảo Khoa học đổi mới phương pháp dạy học địa lý, ĐH Huế, Tr. 65-68, 2003.

 1.  

Trần Viết Khanh, Một số nguyên nhân gây ô nhiễm và thoái hóa môi trường đất tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 3, tập 31, Tr. 42-46, 2004

 1.  

Trần Viết Khanh, Hiện trạng phát triển du lịch vùng ATK Định Hóa Thái Nguyên, Tuyển tập các công trình Khoa học báo cáo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Địa lý Việt Nam lần thứ 4, Hà Nội, tháng 11/2004, Tr. 137-143.

 1.  

Trần Viết Khanh, Bùi Thị Thanh Hương, Chế độ nhiệt - ẩm và ảnh hưởng của chúng tới phân bố chè tỉnh Thái Nguyên, Tuyển tập các báo khoa học tại Hội nghị Khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 2, Hà Nội, 2006, Tr. 307 - 317.

 1.  

Trần Viết Khanh, Hiện trạng khai thác khoáng sản ở Đại Từ và ảnh hưởng của chúng đến cảnh quan địa hình và tài nguyên đất, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 2, tập 38, Tr. 70-76, 2006

 1.  

Trần Viết Khanh, Các bề mặt đỉnh và địa hình sườn ở lưu vực sông Công tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 4, tập 40, Tr. 75-79, 2006

 1.  

Trần Viết Khanh, Phân tích  kết quả tốt nghiệp năm học 2005 - 2006 và một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại ĐHSP - ĐHTN, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên - Hội thảo Khoa học Công nghệ toàn quốc, tháng 10/2006, Tr. 54- 57.

 1.  

Trần Viết Khanh, Ứng dụng tin học thành lập bản đồ địa lý, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 1, tập 41, Tr. 34 - 39, 2007.

 1.  

Trần Viết Khanh, Chọn và tìm kiếm đối tượng bản đồ trong Mapinfo, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 2, tập 42, Tr. 48- 52, 2007.

 1.  

Trần Viết Khanh, Ứng dụng phần mềm Ecxel thành lập tháp dân số trong nghiên cứu địa lý, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 2, tập 46, Tr. 26 - 29, 2008.

 1.  

Trần Viết Khanh, Phạm Ngọc Thương, Ứng dụng phần mềm Ecxel thành lập biểu đồ nhiệt - ẩm trong nghiên cứu địa lý, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 2, tập 47, Tr. 92 - 95, 2008.

 1.  

Trần Viết Khanh, Phạm Ngọc Thương, Bước đầu đánh giá kết quả sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học địa lý ở một số trường THPT miền núi, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 4, tập 48, Tr. 36 - 39, 2008.

 1.  

Trần Viết Khanh, Tài Nguyên du lịch tự nhiên tỉnh Thái Nguyên, Tuyển tập báo cáo KH, Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 3, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2008.

 1.  

Trần Viết Khanh, Nguyễn Thị Mây, Phân tích ảnh hưởng của địa hình đến tai biến thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 4, tập 52, Tr. 19 - 21, 2009.

 1.  

Trần Viết Khanh, Các phức hệ magma xâm nhập và mối liên quan của chúng với khoáng sản ở Thái Nguyên,Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 6, tập 54, Tr. 57-62, 2009.

 1.  

Trần Viết Khanh, Thành lập bản đồ số hóa độ cao - Digital elevation model (DEM) trong nghiên cứu địa lý, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 7, tập 55,  2009.

 1.  

Trần viết Khanh, Hoàng Thanh Vân, Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng tới phát triển KT-XH tỉnh Tuyên Quang, tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 03 tập 65, 2010

 1.  

Trần Viết Khanh, Lê Quang Tiến, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi đất ở TPTN, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 2010.

 1.  

Trần Viết Khanh, Lê Quang Tiến, Hiện trạng sử dụng đất nội thị trong quá trình đô thị hóa ở TPTN, Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 5, 2010.

 1.  

Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Sử dụng hệ thông tin địa lý GIS trong xây dựng và quản lý dữ liệu mạng lưới các trường THPT trên địa bàn TPTN, tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên, 2011

 1.  

Trần Viết Khanh, Bùi Thị Thanh Hương, Hà Thị Biên, Demographic transision in Bac Kan province, Vietnam period 1999 – 2009 and forcasting the once for the next 10 years, International Conference on population Dynamism of Asia Issues and Challenges Ahead, 11-13 July 2011, ISBN 978-967-10127-6-5, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

 1.  

Trần Viết Khanh, Vũ Vân Anh, Actual situation and some solutions to improve Human Development Index in Vietnam, International Conference on population Dynamism of Asia Issues and Challenges Ahead, 11-13 July 2011, ISBN 978-967-10127-6-5, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

 1.  

Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ trực tuyến phục vụ  kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng năm 2012 tại Đại học Thái Nguyên,  Tạp chí KH&CN ĐHTN, số 95(07), Tr. 83 – 89, 2012.

 1.  

Thanh Van Hoang, Tien Yin Chou, Chih Yuan Chien, Viet Khanh Tran Simulation impact of Climate change on agriculture land use sustainability using SALUS - WebGIS: Case study in Northern Vietnam, World coference on computers in agriculture, Taipei, Taiwan, 2012.

 1.  

Trần Viết Khanh, Dương Quỳnh Phương, Nguyễn Tiến Việt, Vai trò của yếu tố tự nhiên đối với kinh tế, văn hóa dân tộc Dao ở miền núi phía bắc Việt Nam, Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 6, Huế, tháng 9/2012, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2012.

 1.  

Trần Thị Lan Hương, Trần Viết Khanh, Ảnh hưởng nước biển dâng tới một số khu vực ven biển Việt Nam, Tạp chí KH&CN ĐHTN, số 101(01), Tr. 139 – 243, 2013.

 1.  

Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý không gian tại Đại học Thái Nguyên, Tạp chí KH&CN ĐHTN, số 104(04), Tr. 109 – 113, 2013.

 1.  

Trần Viết Khanh, Trần Thị Lan Hương, Sea level rise and flood risk in coastal areas of Vietnam, International Conference on Sustainable Agriculture through ICT innovation, which will be held in Turin (Torino), Italy from the 23th until the 27th of June 2013.

 1.  

Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý và biên tập bản đồ trực tuyến bằng điện toán đám mây, Tạp chí KH&CN ĐHTN, số 106(06), 2013.

 1.  

Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Nguyễn Lê Duy, Ứng dụng hệ thông tin địa lý xây dựng bản đồ phân bố không gian online, Tạp chí KH&CN ĐHTN, số 110(10), Tr. 71 – 78,  2013.

 1.  

Trịnh Hữu Liên, Trần Viết Khanh, Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý địa danh đường phố phục vụ quản lý đô thị, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7, NXB Đại học Thái Nguyên, ISBN: 978-604-915-004-9, Thái Nguyên 2013.

 1.  

Lê Minh Hải, Trần Viết Khanh, Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) và phần mềm Mapinfo biên tập bản đồ du lịch tỉnh Thái Nguyên, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7, NXB Đại học Thái Nguyên, ISBN: 978-604-915-004-9, Thái Nguyên 2013.

 1.  

Trần Viết Khanh, Phạm Hoàng Hải, Lê Minh Hải, Đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên tỉnh Thái Nguyên, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7, NXB Đại học Thái Nguyên,  ISBN: 978-604-915-004-9, Thái Nguyên, 2013.

 1.  

Phạm Anh Tuân, Trần Viết Khanh, Đánh giá thích nghi sinh thái đối với cây cà phê ở lơu vực thủy điện Nậm Mức trên cơ sở ứng dụng hệ thông tin địa lý, Tạp chí KH&CN ĐHTN, số 118(04), Tr. 201 – 205,  2014.

 1.  

Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Lê Thu Hương, Ứng dụng hệ thông tin địa lý(GIS) và Google map bước đầu thành lập bản đồ du lịch trực tuyến tỉnh Hà Giang, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP HCM, 2014.

 1.  

Lý Thị Hương, Trần Viết Khanh, Tiềm năng du lịch Hà Giang, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP HCM, 2014.

 1.  

Nguyễn Thị Mây, Trần Viết Khanh, Tạ Thị Thơ, Tai biến trượt lở đất ở tỉnh Cao Bằng, nguyên nhân và giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ. Tạp chí KH&CN ĐHTN, tập 126, số 12, Tr. 181 – 187, 2014.

 1.  

Trần Viết Khanh, Nguyễn Thị Thu Hương, Tiềm Năng phát triển du lịch cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, Tạp chí KH&CN ĐHTN, tập 133 (03)/1, Tr. 161 – 167, 2015.

 1.  

Trần Viết Khanh, Nguyễn Phúc Lộc, Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí KH&CN ĐHTN, tập 136, số 06, Tr.45 - 50, 2015.

 1.  

Trần Viết Khanh, Đỗ Thúy Mùi, Tiềm năng tự nhiên để phát triển du lịch cộng đồng Sơn La, Tạp chí KH&CN ĐHTN, tập 141, số 11, Tr.167 - 172, 2015.

 1.  

Trần Viết Khanh, Trần Thị Lan Hương, Địa hình karst và một số yếu tố tác động đến việc thành tạo địa hình karst trên cao nguyên Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Tạp chí KH&CN ĐHTN, tập 147 (02), Tr. 3-10, 2016.

 1.  

Trần Viết Khanh, Nguyễn Thị Hoa, Lê Minh Hải, Phân tích đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông – lâm nghiệp huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí KH&CN ĐHTN, tập 151 (06), Tr. 67-72, 2016.

 1.  

Phạm Anh Tuân, Dương Thị Lợi, Trần Viết Khanh, Lượng giá tổn thất kinh tế do xói mòn đất ở lưu vực hồ thủy điện Sơn La, Tạp chí KH&CN ĐHTN, tập 156 (11), Tr. 233-238, 2016.

 1.  

Đinh Hồng Linh, Trần Văn Quyết, Trần Viết Khanh, Effect of electricity prices on Vietnam’s Economy:Envidence from input-output estimations, Tạp chí KH&CN ĐHTN, tập 156 (11), Tr. 239-244, 2016.

 1.  

Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Nguyễn Thị Phương Nga. Ứngs dụng WEBGIS phục vụ quản lý và quảng bá du lịch tỉnh Hà Giang, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9, Tập 1, Tr.1039 – 1045, Quy Nhơn, 12/2016.

 1.  

Trần Viết Khanh, Dương Kim Giao, Tiềm năng phát triẻn du lịch tỉnh Lạng Sơn, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9, Tập 2, Tr.598-605, Quy Nhơn, 12/2016.

 1.  

Trần Viết Khanh, Vũ Vân Anh, Sự tham gia thị trường của các hộ dân tộc thiểu số vùng biên giới Đông Bắc VN .Tạp chí KH&CN ĐHTN, tập 163, số 3/2, Tr.231-236,   2017.

 1.  

Dinh Hong Linh, Tran Viet Khanh, CO2 Emissions, Energy Consumption, Economic Growth and Agricultural Development in ASEAN’s Developing Members, Empirical Economics Review 7(1): March (2017) ISSN 2222-9736; Tr.40 – 56.

 1.  

Nguyễn Xuân Linh, Trần Viết Khanh, Hoàng Thanh Vân, Nguyễn Lê Duy, Vũ Thị Kim Hảo, Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu F-AHP trong đánh giá tính hợp lý về vị trí quy hoạch đất khu công nghiệp huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Tạp chí KH&CN ĐHTN, tập166(6), Tr. 75-82, 2017.

 1.  

Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Ứng dụng GIS quản lý không gian du lịch tỉnh Thái Nguyên, Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ 10, Đà Nẵng, 2018.

 1.  

Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Phân tích tổ chức không gian lãnh thổ du lịch tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí KH&CN ĐHTN tập số:183, số 07, 2018.

 

 1.  

Trần Viết Khanh, Ninh Văn Qúy, Đỗ Văn Hải - Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên năm 2017, Tạp chí KH&CN ĐHTN tập số:191, số 15, 2018.

 1.  

Trần Viết Khanh, Phạm Xuân Thiều, Lê Minh Hải, Thực trạng phát triển đô thị thành phố Bắc Kạn: Cơ hội và thách thức, Kỷ yếu hội nghị KH địa lý toàn quốc lần thứ XI, Tr. 479-485, Huế 2019.

 1.  

Trần Viết Khanh, Trần Thị Hiền, Thực trạng và giải pháp xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, Tạp chí KH&CN ĐHTN T:209, S: 16, Tr. 128 - 134, 2019.

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

 

Hướng dẫn thành công 01 Tiến sĩ, 23 Thạc sĩ (chỉ tính trong 5 năm gần đây).

 

TT

Tên học viên

Số Quyết định hướng dẫn

Năm học viên bảo vệ thành công

I

Tiến sĩ

1.

 Đỗ Văn Hảo

Quyết định số: 5671/QĐ-ĐHSPHN-SĐH,

Ngày 31/12/2008, của trường ĐHSP Hà Nội. 

 2015

II

Thạc sĩ

1

  Nguyễn Phúc Lộc

Quyết định số: 2890/ĐHSP - ĐT

 Ngày 5/9/2014, Trường ĐHSP – ĐHTN

2015

2

  Lý Thị Hương

QĐ số: 3424/ĐHSP - ĐT

Ngày 8/10/2014, Trường ĐHSP – ĐHTN

2015

3

  Nguyễn Thị Thu Hương

Quyết định số: 3424/ĐHSP - ĐT

Ngày 8/10/2014, Trường ĐHSP – ĐHTN

2015

4

  Nguyễn Thị Hoa

Quyết định số: 3159/QĐ-ĐHSP

Ngày 21/9/2015, Trường ĐHSP – ĐHTN

2016

5

 Vi Thị Huệ

Quyết định số: 3253/QĐ-ĐHSP

Ngày 31/8/2016¸ Trường ĐHSP – ĐHTN

2017

6

 Lê Thị Thúy Oanh

Quyết định số: 3253/QĐ-ĐHSP

Ngày 31/8/2016, Trường ĐHSP – ĐHTN

2017

7

 Nguyễn Thị Thu Trang

Quyết định số: 3253/QĐ-ĐHSP

Ngày 31/8/2016, Trường ĐHSP – ĐHTN

2017

8

 Lâm Nguyễn Thu Hiền

Quyết định số: 2796/QĐ-ĐHSP

Ngày 22/8/2017, Trường ĐHSP – ĐHTN

2018

9

 Bùi Đức Duẩn

Quyết định số: 2796/QĐ-ĐHSP

Ngày 22/8/2017, Trường ĐHSP – ĐHTN

2018

10

 Phan Quốc Chinh

Quyết định số: 2796/QĐ-ĐHSP

Ngày 22/8/2017, Trường ĐHSP – ĐHTN

2018

11

 Bùi Duy Cường

Quyết định số: 1030/QĐ-ĐHNL,

Ngày 2/10/2014, Trường ĐHNL – ĐHTN

2015

12

 Nông Ngọc Hà

Quyết định số: 1030/QĐ-ĐHNL

Ngày 2/10/2014, Trường ĐHNL – ĐHTN

2015

13

 Nguyễn Thu Hương

Quyết định số: 1030/QĐ-ĐHNL

Ngày 2/10/2014, Trường ĐH NL – ĐHTN

2015

14

 Đặng Xuân Liêm

Quyết định số: 1030/QĐ-ĐHNL

Ngày 2/10/2014, Trường ĐHNL – ĐHTN

2015

15

 Nguyễn Quý Long

Quyết định số: 1773/QĐ-ĐHNL

Ngày 31/12/2015, Trường ĐHNL – ĐHTN

2016

16

 Nguyễn Thị Hồng Nhung

Quyết định số: 1773/QĐ-ĐHNL

Ngày 31/12/2015, Trường ĐH NL – ĐHTN

2016

17

 Hoàng Tiến Dũng

Quyết định số: 1773/QĐ-ĐHNL

Ngày 31/12/2015, Trường ĐHNL – ĐHTN

2016

18

 Vũ Thị Hường

Quyết định số: 1211/ QĐ-ĐHNL

Ngày 23/9/2016, Trường ĐH NL – ĐHTN

2017

19

 Dương Cao Nguyên

Quyết định số: 1211/ QĐ-ĐHNL

Ngày 23/9/2016, Trường ĐHNL – ĐHTN

2017

20

 Trương Thị Thảo

Quyết định số: 1211/ QĐ-ĐHNL

Ngày 23/9/2016, Trường ĐH NL – ĐHTN

2017

21

 Hoàng Thị Trang

Quyết định số: 1211/ QĐ-ĐHNL

Ngày 23/9/2016, Trường ĐHNL – ĐHTN

2017

22

 Nguyễn Văn Luân

Quyết định số: 1209/QĐ-ĐHNL

Ngày 27/8/2018, Trường ĐHNL – ĐHTN

2019

23

 Ngô Quang Vinh

Quyết định số: 1234/QĐ-ĐHNL

Ngày 4/9/2018, Trường ĐHNL – ĐHTN

2019

 

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại