Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Phạm Thị Thắm

Họ và tên: Phạm Thị Thắm

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0348.829.163

Email: thampt@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Website: http://pham-thi-tham.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phạm Thị Thắm                                   Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 20/4/1985                         Nơi sinh: Bảo Thắng – Lào Cai     

Quê quán:  Nhân Đạo –Lý Nhân – Hà Nam         Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         Năm, nước nhận học vị: 2016, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nguồn nhân lực

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 214, Trần Hoàn, Bình Minh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02143.900.991              NR:                        DĐ: 00348.829.163

Fax:                                                                      Email: thampt@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy; Nơi đào tạo: ĐHSP Hà nội 2; Ngành học: Ngữ văn; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2008; Bằng đại học 2:……;  Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Ngữ văn; Năm cấp bằng: 2016; Nơi đào tạo: ĐHSP Hà Nội
  • Tiến sĩ chuyên ngành:…..; Năm cấp bằng:…..; Nơi đào tạo:….;

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

2.

Mức độ sử dụng: B1

Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

9/2008- 9/2010

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà

Chuyên viên

 

10/2010- 9/2016

Trường PT DT Nội trú THCS&THPT Bắc Hà

Giáo viên, tổ trưởng tổ Văn – Sử- Anh

10/2016 -5/2019

Trường CĐSP Lào Cai

Giảng viên

6/2019- nay

 

 

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

 

Giảng viên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

  1. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Thực trạng và biện pháp hỗ trợ giáo viên trong việc tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ có rối loạn phát triển tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 

2020

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 160(8/2020), Tr 38.

2

Biện pháp nâng cao hiệu quả tư vấn tâm lý học đường cho sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

2020

Tạp chí KH&CN –ĐHTN, số 225(1600, Tr 118.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại