Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Hữu Công

Họ và tên: Nguyễn Hữu Công

Chức vụ: Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Di động:

Email: conghn@tnu.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp

Địa chỉ: Đại học Thái Nguyên

Website: http://nguyenhuucong.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Hữu Công         

Năm sinh: 1964

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                     

Chức danh khoa học cao nhất: Phó giáo sư;

Chức vụ: Phó giám đốc

Đơn vị công tác:  Đại học Thái nguyên

E-mail: conghn@tnu.edu.vn.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái nguyên

Ngành học: Điện khí hóa xí nghiệp   

Nước đào tạo: Việt nam                                             Năm tốt nghiệp: 1986

Bằng đại học 2: Tiếng Anh                                         Năm tốt nghiệp: 2006

2. Sau đại học

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Điều khiển Tự động                Năm cấp bằng: 1998

Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Điều khiển Tự động                 Năm cấp bằng: 2003

Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Hà Nội

 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Điều khiển tối ưu cho đối tượng có tham số phân bố, biến đổi chậm.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 1986 -1996

Trường ĐH KTCN Thái Nguyên

Cán bộ giảng dạy

Từ 1997 -2011

Trường ĐH KTCN Thái Nguyên

Trưởng Bộ môn Đo lường và Điều khiển Tự động

Từ 2005 - 2011

Trường ĐH KTCN Thái Nguyên

Trưởng khoa Điện tử kiêm Trưởng Bộ môn Đo lường và Điều khiển Tự động.

Từ 2011 - nay

Đại học Thái Nguyên

Phó giám đốc phụ trách đào tạo và Khoa học Công nghệ;

Từ 11/2015 - nay

Đại học Thái Nguyên

Phó giám đốc phụ trách đào tạo và Khoa học Công nghệ; Tổng biên tập tạp chí Khoa học và Công nghệ.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 

Stt

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm

hoàn thành

Đề tài cấp (Nhà nước, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 1.  

Nghiên cứu hệ thống điều khiển theo nguyên tắc cực trị

2000

Trường

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

Sử dụng máy vi tính trong đo lường và bảo vệ trong trạm biến áp

2001

Trường

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

Điều khiển tối ưu quá trình gia nhiệt, mã số B98 - 01 - 23

2002

Bộ

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

Nghiên cứu bộ điều khiển mờ cho đối tượng có trễ

2002

Trường

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

Sử dụng máy vi tính để điều khiển tối ưu đối tượng có tham số biến đổi chậm, mã số B 2001-01-10

2003

Bộ

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

Nghiên cứu điều khiển đối tượng có  đặc tính cực trị theo phương pháp bước (ƯD trong công nghệ cán thép)

2004

Sinh viên

Hướng dẫn SV NCKH

 1.  

Nghiên cứu phương pháp số để giải bài toán điều khiển tối ưu cho hệ với tham số phân bố có trễ

Mã số: B 2003 – 01 – 27

2005

Bộ

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

Nghiên cứu ứng dụng công tơ số trong kĩ thuật đo đếm điện năng

2005

trường

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

Nghiên cứu ứng dụng mạng Nơron trong nhận dạng và điều khiển

2005

Sinh viên

Hướng dẫn SV NCKH

 1.  

Nghiên cứu hệ thống đọc công tơ điện  từ xa bằng máy tính

2006

Sinh viên

Hướng dẫn SV NCKH

 1.  

Cải tiến một số thuật học của mạng nơ ron

2006

Sinh viên

Hướng dẫn SV NCKH

 1.  

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn “Hệ thống thông tin Công nghiệp”

2007

trường

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

Nghiên cứu ứng dụng mạng Nơron trong nhận dạng và điều khiển hệ thống phi tuyến.

Mã số: B 2006 – TN02 - 05

2007

Bộ

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý giảng dạy cho các bộ môn Khoa Điện tử.

MS T2008 -26

2008

Trường

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học : Thiết bị tự động1

MS: T2008 –TN02-03

2008

Trường

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Kỹ thuật đo lường 1 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học.

Mã số: TN2009-02-15B

2009

Trường

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

Nghiên cứu sự ổn định và hội tụ của nghiệm   khi giải mạch điện phi tuyến bằng phương pháp sai phân.

Mã số: SV2009-26

2009

(11/5/2009)

Sinh viên

Hướng dẫn SV NCKH

 1.  

Xây dựng mô hình mẫu trong điều khiển thich nghi cho một số đối tượng trong công nghiệp.

MS: SV2009-22

2009

Sinh viên

Hướng dẫn SV NCKH

 1.  

Thiết kế phần mềm nhận dạng, cấu trúc và tham số của mô hình thống kê hộp đen

Mã số: SV2009-23

2009

Sinh viên

Hướng dẫn SV NCKH

 1.  

Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho hệ cực trị - ứng dụng cho các công nghệ có sử dụng dầu đốt FO, mã số: B2009 – TN 02 - 03

2012

Bộ

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

Nghiên cứu nhu cầu và đề xuất một số mô hình cơ khí hóa trong sản xuất nông lâm nghiệp  phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh trung du miền núi phía bắc giai đoạn 2014 – 2020

Mã số: NV2014-TN01-01

2015

Cấp ĐHTN

(Tương đương

cấp Bộ)

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

Thiết kế và chế tao mô hình phương tiện giao thông hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán điều khiển tiên tiến.

Mã số B2014-TN01-01

2016

Bộ

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy chế biến thức ăn dự trữ cho đại gia súc và dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối tại vùng Tây Bắc

Mã số:KHCN-TB.12C/13-18

(Thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”.

Mã số của Chương trình:  KHCN-TB/13-18)

2018

(Đã đăng ký kết quả với mã số:

2018-52-1079/KQNC)

 

ĐT Trọng điểm

cấp Nhà nước

 

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

 Nghiên cứu thuật toán tìm nghiệm tối ưu toàn cục trong quá trình luyện mạng nơron - ứng dụng để nhận dạng, điều khiển  đối tượng động học phi tuyến.

Mã số: B2009 – TN 02 - 13

2011

Bộ

Tham gia đề tài

 1.  

Nghiên cứu mô hình bộ điều khiển thông minh có sử dụng đại số gia tử để  khiển đối tượng phi tuyến.

Mã số: B2009 – TN 02 - 10

2011

Bộ

Tham gia đề tài

 1.  

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ truyền thông qua đường dây điện lực PLC (Power Line Communication)

 

2012

Bộ trọng điểm

Thư ký KH đề tài

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

 

I. Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước

 1. Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Công, Lại Khắc Lãi, Nguyễn Mạnh Tùng (1998) Một hệ thống điều khiển tự động quá trình gia nhiệt phôi kim loại, Thông báo khoa học của các trường đại học số 1/2000;
 2.  Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Mạnh Tường(2000), Một nghiên cứu về điều khiển tối ưu hệ thống có tham số biến đổi chậm, (VICA4 - 2000).
 3.  Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Văn Chí (2001), Nghiên cứu điều khiển tối ưu bằng phương pháp qui hoạch động,Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Thái Nguyên) số 4 năm 2001; ISSN1859-2171.
 4. Nguyễn Hữu Công, Ngô Cường (2001) Điều khiển tối ưu cho hệ có tham số phân bố, Tạp chí khoa học công nghệ các trường kỹ thuật số 30+31/2001; ISSN 0866-3980
 5.  Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Văn Chí(2002) Nghiên cứu phương pháp số để giải bài toán điều khiển tối ưu cho một hệ có tham số phân bố, (VICA5 - 2002).
 6. Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Công(2002), Điều khiển tối ưu quá trình gia nhiệt- một đối tượng có tham số phân bố, Tạp chí khoa học công nghệ các trường kỹ thuật số 36+37/2002; ISSN 0866-3980.
 7. Vũ Quốc Đông – Nguyễn Quân Nhu – Nguyễn Hữu Công(2004), Nhận dạng hệ thống bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm, Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Thái Nguyên) số 1 năm 2004.
 8.  Nguyễn Hữu Công – Lâm Hùng Sơn – Ngô Đức Minh(2005), Phương pháp biến phân giải bài toán điều khiển tối ưu cho hệ có tham số phân bố, Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Thái Nguyên) số 1 năm 2005; ISSN1859-2171.
 9. Nguyễn Hữu Công(2005), Nghiên cứu thay thế đối tượng có trễ bằng các mô hình thích hợp, hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về Tự động hóa(VICA6- 2005)
 10. Bùi Trung Thành, Nguyễn Hữu Công (2005), Điều khiển con lắc ngược, (VICA6- 2005)
 11. Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Nam Trung(2005),Nghiên cứu hệ thống đọc Công tơ từ xa(AMR), Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên số 4 năm 2005; ISSN1859-2171.
 12. Nguyễn Hữu Công(2007), Điều khiển tối ưu cho hệ với tham số phân bố có trễ, Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học Kỹ thuật số 60 – 2007; ISSN 0866-3980.
 13. Nguyễn Hữu Công(2007), Thuật toán chuyển bài toán qui hoạch phi tuyến về bài toán qui hoạch tuyến tính, Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Thái Nguyên) số 43 trang 32-36; ISSN1859-2171.
 14. Nguyễn Hữu Công(2007), Ứng dụng mạng Neural trong nhận dạng hệ thống phi tuyến, Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Thái Nguyên) số 43 trang 50-54; ISSN1859-2171.
 15. Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Trần Mạnh Thắng(2007), Nghiên cứu điều khiển đối tượng có đặc tính cực trị, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên số 46 năm 2008; ISSN1859-2171.
 16. Nguyễn Hữu Công, Ngô Minh Đức, Chu Minh Hà, Đinh Việt Cường(2009), Nghiên cứu bộ quan sát nhiệt độ trong phôi tấm bằng mô hình hàm truyền, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật số 71/2009; ISSN 0866-3980
 17. Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Tiến Dũng(2010); Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng ; tạp chí Khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 75, 2010; ISSN 0866-3980
 18. Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Thị Thanh Nga, Phạm Văn Hưng(2010), Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron hồi qui thời gian liên tục trong nhận dạng và điều khiển hệ thống xử lý nước thải, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên số 74 năm 2010; ISSN1859-2171.
 19. Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Trung Thành(2010); nghiên cứu điều khiển tối ưu động học ngược cho Robot cơ cấu 3 khâu phẳng, tạp chí Khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 76, 2010; ISSN 0866-3980.
 20. Nguyễn Hữu Công; Đào Huy Du; Vũ Ngọc Kiên(2011); nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình theo phương pháp cân bằng; tạp chí Khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 80, 2011; ISSN 0866-3980
 21. Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Duy, Ngô Kiên Trung(2011) ; Nghiên cứu nâng cao chất lượng bộ điều khiển bằng đại số gia tử cho hệ thống pin mặt trời; tạp chí Khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 81, 2011; ISSN 0866-3980
 22. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Công, Chu Đức Toàn(2011); Ứng dụng hệ cực trị trong các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng; Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA-2011.
 23. Nguyễn Hữu Công;Vũ Ngọc Kiên; Đào Huy Du(2011); Ứng dụng thuật toán giảm bậc mô hình theo phương pháp cân bằng cho bài toán điều khiển cân bằng rôbốt; Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA-2011.
 24. Cong Huu Nguyen, Thanh Nga Thi Nguyen, Ngoc Van Dong(2012); A study to improve a learning algorithm of neural networks; Journal of science and technology of Thai nguyen University, tập 93, N0 5, 2012; ISSN1859-2171.
 25. Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Đào Huy Du(2012); Ứng dụng thuật toán giảm bậc mô hình cho bài toán điều khiển cân bằng robot di động hai bánh; Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về Cơ Điện tử - VCM-2012.
 26. Cong Nguyen Huu, Nga Nguyen Thi Thanh, Huy Vu Ngoc, Anh Bui Tuan(2013); The Influence of Initial Weights During Neural Network Training; Journal of science and technology technical universities Tập 95C Năm 2013; ISSN 0866-3980
 27. Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Phương Huy, Nguyễn Hồng Quang (2014), “Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho một số đối tượng công nghiệp, Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 116 , số 02, tr. 123 – 128; ISSN1859-2171
 28. Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy (2014), “The study of improving the Hedge Algebra based Controller”, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường kỹ thuật, Số 101; ISSN 0866-3980.
 29. Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy(2014);“Nghiên cứu phương pháp thiết kế bộ điều khiển sử dụng 3 đầu vào bằng logic mờ và đại số gia tử”;tạp chí khoa học và công nghệ Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt nam, tập 52- số 4(2014)398-408; ISSN0866-708x.
 30. Kiên Ngoc Vu, Du Huy Dao, Cong Huu Nguyen(2014),Model reduction in schur basis with pole retention” ; Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHTN, tập 127, số 13( 2014)101-106; ISSN1859-2171
 31. Nguyễn Hữu Công(2015); nghiên cứu điều khiển nhiệt độ trong phôi tấm bằng mô hình hàm truyền; Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHTN, tập 137 số 07(2015)trang 133 – 139; ISSN1859-2171
 32. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Công(2015); Nâng cao chất lượng điều khiển cho đối tượng có đặc tính cực trị; Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHTN, tập 137 số 07(2015)trang 191 – 197; ISSN1859-2171
 33. Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Đỗ Trung Hải, Bùi Mạnh Cường(2015); ứng dụng thuật toán giảm bậc cho bài toán điều khiển robot hai bánh; Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHTN, tập 132 số 02(2015)trang 95 – 101; ISSN1859-2171
 34. Nguyễn Hữu Công(2016), Một phương pháp giảm bậc bộ điều khiển bền vững bậc cao, Tạp chí Nghiên cứu khoa học & Công nghệ Quân sự - Viện KH & CN QS, số 42(2016) trang 95-102; ISSN1859 – 1043.
 35. Nguyễn Hữu Công(2016), Điều khiển cân bằng xe hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình, Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHTN, tập 147 số 02(2016)trang 203 – 208; ISSN1859-2171.
 36. Nguyễn Hữu Công(2016), Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron để nhận dạng và điều khiển cánh tay robot – một đối tượng động học phi tuyến, Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐH Đà Nẵng số 102 (2016), trang 14 - 18 ; ISSN 1859-1531.
 37. Nguyễn Hữu Công(2016), Improve algorithms in optimal control for a distributed parameter system with time delay, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường kỹ thuật, Số 113( năm 2016) trang 41-46; ISSN2354-1083.
 38. Nguyễn Đình Dũng*, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Tuấn Anh(2017), Ứng dụng phương pháp tính độ gần ngữ nghĩa theo mô hình otomat hữu hạn mờ trong lựa chọn phản biện bài báo,Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHTN, tập 173 số 13(2017)trang 19 – 24; ISSN1859-2171.
 39. Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Nguyễn Tiến Duy; Nghiên cứu điều khiển trường nhiệt độ trong phôi tấm sử dụng đại số gia tử;Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHTN, tập 181 số 05(2018)trang 91-97; ISSN1859-2171.
 40. Nguyen Huu Cong, Nguyen Tien Duy, Tran Thi Thanh Thao; construct the diagnosis system power transformer latent faults based on artificial neural network and dissolved
  gas in oil analysis method;
  Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHTN, tập 185 số 09(2018)trang 123-130; ISSN1859-2171.

II. Các bài báo và báo cáo khoa học Quốc tế

 1. Cong Nguyen Huu; Nam Nguyen Hoai(2008), Optimal control for a distributed parameter and delayed – time system based on the numerical method, Teth international conference on Control, Automotion, Robotics and vision( ICARCV’2008). E-ISBN : 978-1-4244-2287-6; Print ISBN: 978-1-4244-2286-9; (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=4795766 ISI Proceedings
 2. Cong Nguyen Huu, Dung Nguyen Tien, Nga Nguyen Thi Thanh(2009); Research and Development of an adaptive control system for extremal systems; The 2009 International Forum On Strategic Technologies (IFOST 2009); October 21 – 23, 2009 – Ho Chi Minh city, Vietnam; Session 5 - Renewable Energy and Energy Conservation, page 235 - 238.
 3. Hung Manh La, Trung Hien Nguyen, Cong Huu Nguyen, Hien Nhu Nguyen(2009)

Optimal Flocking Control for a Mobile Sensor Network Based a Moving Target Tracking; the 2009, IEEE international conference on systems man and cybernetics October 11-14, 2009- Hyatt Regency Riverwalk, San Antonio, Texas USA; On page(s): 4801 – 4806; ISSN 1062-922X

 1. Cong Nguyen Huu, Trung Ngo Kien, Duy Nguyen Tien, Ha Le Thi Thu(2010), A Research on Parabolic Trough Solar Collector System Control based on Hedge Algebra, The Eleventh International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV 2010); Print ISBN: 978-1-4244-7814-9; (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5707904 ; ISI Proceedings
 2. Cong Huu Nguyen, Du Huy Dao, Hai Trung Do(2011); Designing controller by state space techniques using reduced order model algorithm; fourth International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation(ICICTA 2011). Print ISBN: 978-1-61284-289-9; (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5751055; ISI Proceedings
 3.  Cong Huu Nguyen; Thanh Nga Thi Nguyen; Phuong Huy Nguyen(2011); Research on the application of genetic algorithm combined with the “cleft-overstep” algorithm for improving learning process of MLP neural network with special error surface , Natural Computation (ICNC), 2011 Seventh International Conference on Issue Date: 26-28 July 2011; On page(s): 222 - 227 ; ISSN: 2157-9555. (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6022020; scopus Proceedings
 4. Huy-Khoi DO, Trung-Nghia PHUNG, Huu-Cong NGUYEN, Van-Tao NGUYEN, and Quang-Vinh THAI(2012), A Novel Spectral Conversion Based Approach for Noisy Speech Enhancement, International Journal of Information and Electronics Engineering vol. 1, no. 3, pp. 281-285, 2011; ( ISSN: 2010-3719)
 5. Kien Vu Ngoc and Cong Nguyen Huu and Du Dao Huy(2013), Applying order reduction model algorithm for balancing control problems of two-wheeled mobile robot, The 8th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2013) in Melbourne, Australia; Print ISBN: 978-1-4673-6320-4. (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6566568; ISI Proceedings
 6.  Cong Nguyen Huu , Du Huy Dao , Kien Ngoc Vu , Thanh Bui Trung(2013); Researching model order reduction based on Schur analysis , Published in:Cybernetics and Intelligent Systems (CIS), IEEE Conference on  Date of Conference:12-15 Nov. 2013; ISSN :2326-8123; (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6751579;ISI Proceedings
 7. Cong Huu Nguyen, Kien Ngoc Vu, Hai Trung Do(2015); Model Reduction Based on Triangle Realization with Pole Retention; Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 44, 2187 – 2196; ( http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.5290) ISSN: 1314-7552 (Online) ; ISSN: 1312-885X (Print) (http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.5290 Scopus Journal
 8. Cong Huu Nguyen(2016); The Extended Balanced Truncation Algorithm; International Journal of Computing and Optimization Vol. 3, 2016, no. 1, 71 - 82 (http://dx.doi.org/10.12988/ijco.2016.635); ISSN: 2367-5594
 9. Trung K.Ngo, Cong H. Nguyen, Tan D.Vu(2016); Study on Implementation of Hedge Algebra Based Controller in Real Systems; SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) – volume 3 Issue 11–November 2016; 16-21 ISSN: 2348 - 8379
 10. Mai Trung Thai, Nguyen Huu Cong, Nguyen Van Chi, Vu Van Dam(2017);Applying Pade Approximation Model in Optimal Control Problem for a Distributed Parameter System with Time Delay; International Journal of Computing and Optimization Vol. 4, 2017, no. 1, 19 - 30 ; https://doi.org/10.12988/ijco.2017.61227; ISSN: 2367-5594
 11. Van­Du Nguyen, Huu ­Cong Nguyen, Nhu ­Khoa Ngo and Ngoc­Tuan La(2017); A New Design of Horizontal Electro­Vibroimpact Devices; Journal of Computational and Nonlinear Dynamics;ISSN:1555-1415; eISSN:1555-1423; PUBLISHER: ASME; ISI Journal;
 12. Nguyen Dinh Dung, Nguyen Huu Cong, Nguyen Tuan Anh (2017), Algorithm of Dynamic Programming for Paper-review asignment problem, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume 04, Issue 11,pp. 1928-1932; e-ISSN: 2395-0056; p-ISSN: 2395-0072;
 13. Cong Huu Nguyen, Mai Trung Thai(2018), Optimal Control for a Distributed Parameter System with Time-Delay, Non-Linear Using the Numerical Method. Application to OneSided Heat Conduction System, SSRG International Journal of Thermal Engineering (SSRG-IJTE) volume 4 Issue 1 Jan-Feb 2018 (ISSN: 2395 – 0250)
 14. Pham Quy Muoi, Dinh Nho Hao,Sujit Kumar Sahoo, Dongliang Tang,Nguyen Huu Cong and Cuong Dang(2018);Inverse Problems with Nonnegative and Sparse Solutions: Algorithms and Application to the Phase Retrieval Problem; Inverse Problems doi:10.1088/issn.0266-5611;Online ISSN: 1361-6420;Print ISSN: 0266-5611;ISI Journal.
 15. The-Hung Duong, Van-Du Nguyen, Huu-Cong Nguyen, Ngoc-Pi Vu, Nhu-Khoa Ngo,Van-Tuan Nguyen(2018), A new design for bidirectional autogenous mobile systems with two-side drifting impact oscillator, International Journal of Mechanical Sciences 140 (2018) 325–338 ;ISSN: 0020-7403;ISI Journal.
 16. Vu Van Dam, Nguyen Huu Cong, Nguyen Quoc Tuan, Ngo Quoc Huy & Nguyen Thanh Toan(2019); Parameter optimization of cutting force in corn stalk chopping; International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development ISSN (P): 2249-6890; ISSN (E): 2249-8001Vol. 9, Issue 3, Jun 2019, 655-664(Scopus Journal)
 17. Van-Dam Vu, Quoc-Huy Ngo, Thanh-Toan Nguyen, Huu-Cong Nguyen, Quoc-Tuan Nguyen, Van-Du Nguyen(2020); Multi-objective optimisation of cutting force and cutting power in chopping agricultural residues; Biosystems Engineering Journal; Volume 191, 2020, Pages 107-115; ISSN 1537-5110;E- ISSN 1537-5129.(ISI Journal Q1)
 18. Dinh Nho Hào, Phan Xuan Thanh, Bandar Bin-Mohsin, Nguyen Huu Cong(2020); Stable reconstruction of the initial condition in parabolic equations from boundary observations; Computers and Mathematics with Applications; ISSN / eISSN:0898-1221 / 1873-7668 https://doi.org/10.1016/j.camwa.2020.02.019; .(ISI Journal Q1).

III. Các giáo trình đã xuất bản

1. Nguyễn Hữu Công, Giáo trình Kỹ thuật đo lường, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội 2007.

2. Ngô Cường, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Đình Mãn, Ngô Phương Thanh, Giáo trình đo lường điện, nhà xuất bản đại học Thái Nguyên 2010. (ISBN: 978-604-915-026-5)

3.Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Phương Huy, Kỹ thuật đo đếm điện năng,nhà xuất bản đại học Thái Nguyên 2013 ( sách chuyên khảo). (ISBN: 978-604-915-026-5) 

Download sách tại đây.

4. Nguyễn Hữu Công, Giáo trình Đo lường và điều khiển từ xa, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 2016 (ISBN: 978-604-67-0671-7)

Download sách tại đây.

5. Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Hữu Công, Dương Thế Hùng, Mô hình hóa và phân tích động lực học thiết bị tự hành nhờ rung động tích hợp va đập, nhà xuất bản đại học Thái Nguyên 2017 ( sách chuyên khảo) (ISBN: 978-604-915-026-5)

6. Phạm Thành Long, Nguyễn Hữu Công, Lê Thị Thu Thủy, ứng dụng phương pháp giảm gradient tổng quát trong kỹ thuật robot, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 2017(ISBN: 978-604-67-0671-7).

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

1. Hướng dẫn thạc sĩ 

 

STT

Họ và tên học viên

Chuyên ngành

Tên đề tài

Năm bảo vệ

 1.  

Phạm Thị Hoa

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Ứng dụng mạng noron để nhận dạng đối tượng phi tuyến

2005

 1.  

Vũ Thanh Du

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Ứng dụng mạng noron để nhận dạng và điều khiển đối tượng phi tuyến

2006

 1.  

Lê Quang Hải

 

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu hệ thống tự động đọc số liệu công tơ từ xa- truyền thông qua đường dây điện lực(PLC)

2007

 1.  

Nguyễn Bá Việt

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Ứng dụng mạng noron để nhận dạng và điều khiển đối tượng động học phi tuyến

2007

 1.  

Nguyễn Văn Quang

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Ứng dụng điều khiển kinh điển và điều khiển mờ cho bài toán điều khiển quá trình

2008

 1.  

Trần Mạnh Thắng

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi theo nguyên tắc cực trị - ứng dụng cho công nghệ cán thép

2008

 1.  

Đinh Việt Cường

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu ứng dụng Logic mờ và Đại số Gia tử cho bài toán điều khiển

2009

 1.  

Ngô Minh Đức

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Thiết kế bộ quan sát và điều khiển nhiệt độ trong phôi tấm.

2009

 1.  

Nguyễn Tiến Dũng

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng có đặc tính cực trị

2010

 1.  

Nguyễn Trung Thành

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu điều khiển tối ưu động học ngược robot bằng phương pháp quy hoạch phi tuyến

2010

 1.  

Bùi Đức Cường

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Ứng dụng mạng nơron chẩn đoán sự cố trong máy biến áp lực

2011

 1.  

Dương Vũ Nhật Đồng

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mờ để điều khiển hệ thống gương mặt trời

2011

 1.  

Trần Hữu Châu Giang

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu ứng dụng Đại số gia tử để điều khiển hệ thống gương mặt trời.

2011

 1.  

Bùi Trọng Tuấn

Kỹ thuật điện tử

Nghiên cứu công nghệ truyền thông qua đường dây điện lực - Ứng dụng cho hệ thống tự động đọc công tơ điện từ xa.

2011

 1.  

Phạm Văn Hưng

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu Ứng dụng mạng noron để điều khiển thích nghi đối tượng động học phi tuyến

2011

 1.  

Vũ Văn Kiên

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu mô hình giảm bậc để thiết kế bộ điều khiển bằng phương pháp không gian trạng thái.

2011

 1.  

Ngô Phương Thanh

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu điều khiển tối ưu cho hệ điều khiển có phương trình trạng thái dạng suy biến bằng phương pháp số

2012

 1.  

Lê Thu Thủy

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Thiết kế bộ điều khiển trên cơ sở mạng nơ ron

2012

 1.  

Nguyễn Anh Tuấn

 

Kỹ thuật điện tử

ứng dụng phương pháp giảm bậc mô hình trong xây dựng cấu trúc mạng quản lý viễn thông

2012

 1.  

Vũ Đức Nhật

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển PID và mờ để điều khiển hệ thống Pin mặt trời

2012

 1.  

Nguyễn Đại Tùng

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu điều khiển cân bằng Robot có sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình

2012

 1.  

Nguyễn An Thu

Kỹ thuật điện tử

Nghiên cứu một số phương pháp bảo mật mạng thông tin di động 3G tại Việt Nam

2013

 1.  

Nguyễn Đình Thu

Kỹ thuật điện tử

Nghiên cứu kiến trúc, ứng dụng IMS, và giải pháp triển khai IMS tại VNPT

2013

 1.  

Lê Văn Tùng

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Thiết kế tối ưu bộ điều khiển dùng đại số gia tử và logic mờ

2013

 1.  

Nguyễn Mạnh Thắng

Kỹ thuật điện tử

nghiên cứu công nghệ GPON và ứng dụng cho mạng truy nhập băng rộng tại viễn thông Bắc Ninh

2013

 1.  

Ngô Anh Tuấn

Kỹ thuật điện tử

kỹ thuật điều khiển lưu lượng MPLS và ứng dụng cho mạng NGN của VNPT

2013

 1.  

Nguyễn Hải Anh

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bộ điều khiển mờ ứng dụng cho đối tượng công nghiệp

2014

 1.  

Vũ Huy Công

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử ứng dụng cho đối tượng công nghiệp

2014

 1.  

Ngô Thị Châm

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu hệ thống điều khiển cân bằng cho Robot hai bánh

2014

 1.  

Phùng Thị Chính

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình ứng dụng cho bài toán điều khiển

2014

 1.  

Nguyễn Thế Anh

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu điều khiển cho hệ có tham số phân bố

2014

 1.  

Trần Quang Đạt

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết kế bộ điều khiển trường nhiệt độ trong phôi

2015

 1.  

Nguyễn Mạnh Đạt

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu điều khiển tối ưu bền vững cho hệ có tham số bất định

2015

 1.  

Đinh Xuân Dư

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nâng cao chất lượng bộ điều khiển mờ để điều khiển cho hệ phi tuyến

2015

 1.  

Nguyễn Anh Đức

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nâng cao chất lượng bộ điều khiển số trong một số đối tượng phi tuyến

2015

 1.  

Hà Văn Đồng

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng với mô hình tuyến tính có thông số bất định

2015

 1.  

Nguyễn Thế Cường

 

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết kế bộ điều khiển trường nhiệt độ trong phôi tấm

2015

 1.  

Phạm Hữu Chiến

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Xây dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ ứng dụng cho quá trình ủ vật liệu từ

2015

 1.  

Trần Thanh Ngân

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định - Ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh.

2016

 1.  

Nguyễn Văn Thắng

Kỹ thuật Điện tử

Nghiên cứu công nghệ 4g/lte adavanced và ứng dụng trong mạng viễn thông viettel

2016

 1.  

Dương Thị Quỳnh Trang

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu thiết kế bộ quan sát và điều khiển nhiệt độ trong phôi theo mô hình hàm truyền

2017

 1.  

Tô Thị Hương Quy

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Nghiên cứu điều khiển nhiệt độ trong quá trình nhiệt luyện chi tiết máy dạng tấm phẳng

2017

 1.  

Vũ Đình Quỳnh

Kỹ thuật viễn thông

Nghiên cứu, thiết kê hệ scada cho hệ thống pin năng lượng mặt trời nối lưới

2019

 1.  

Trần Hùng

Kỹ thuật điện

Nghiên cứu khảo sát tiềm năng và thiết kế hệ thống năng lượng mặt trời nối lưới không dùng acquy cho một số cơ quan công sở tỉnh Bắc Kạn.

 

2019

 1.  

Nguyễn Huy Quỳnh

Kỹ thuật điện

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giám sát và điều khiển hệ thống điện trong công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên

2019

 

2. Hướng dẫn nghiên cứu sinh

 

Stt

Họ và tên NCS

Chuyên ngành

Cơ sở đào tạo

Hướng dẫn 1

Hướng dẫn 2

Năm

Bắt đầu

Năm

Bảo vệ

1.

Đào Huy Du

Kỹ Thuật Điện tử

Đại học Bách Khoa Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Quốc Trung

(Trường ĐH Bách Khoa HN)

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

2008

2012

 

2.

Ngô Kiên Trung

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

TS. Vũ Như Lân (Viện CNTT Hà Nội)

2009

2014

3.

Chu Đức Toàn

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

PGS.TS. Đỗ Xuân Tiến

( học viện Kỹ thuật Quân sự)

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

2009

2013

4.

Nguyễn Thị Thanh Nga

KT điện tử

Viện Nghiên cứu điện tử, Tin Học và Tự Động Hóa

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

 

2009

2013

5.

Mai Trung Thái

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

 

2010

2018

6.

Vũ Ngọc Kiên

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

TS. Bùi Trung Thành

(Trường ĐH SPKT Hưng Yên)

2012

2015

7.

Dương Quốc Hưng

KT điện tử

Viện Nghiên cứu điện tử, Tin Học và Tự Động Hóa

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

PGS.TS. Nguyễn Văn Liễn

(Trường ĐH Bách Khoa HN)

2014

 

8.

Bùi Mạnh Cường

Kỹ thuật điều khiển và TĐH

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

 

12/2015

 

9.

Ngô Phương Thanh

Kỹ thuật điều khiển và TĐH

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

GS.TSKH. Đinh Nho Hào

(Viện toán học – Viện hàn lâm KH và CN Việt nam)

2016

 

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại