Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị Hải Yến

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến

Chức vụ:

Di động: 0964862783

Email: yennth.phlc@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Tổ 23 - Phường Pom Hán - TP Lào Cai

Website: http://nguyen-thi-hai-yen.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Chức vụ:

Email: yennthphlc@tnu.edu.vn

Điện thoại: 0964862783

 

 

Quá trình công tác:

 

11/2006 – 5/2019

Giảng viên, Trường CĐSP Lào Cai

5/2019 đến nay

Giảng viên, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

 

Môn học giảng dạy:

- Âm nhạc

- Âm nhạc và PP dạy học âm nhạc ở tiểu học

- Âm nhạc và múa

- Kĩ thuật ca hát và biên soạn động tác múa

- Tổ chức hoạt động âm nhạc

- Âm nhạc và tổ chức hoạt động âm nhạc

- Nhạc cụ

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ nhiệm và tham gia:

- Sáng tác một số bài hát về chủ đề an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo lớn nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo lớn, trường mầm non Nam Cường, thành phố Lào Cai

- Nâng cao năng lực dàn dựng chương trình ca hát ở trường mầm non theo chủ đề được lựa chọn cho sinh viên ngành giáo dục mầm non Trường CDDSP Lào Cai

- Sáng tác một số ca khúc chủ đề quê hương đất nước Bác Hồ có nâng cao hiệu quả giáo dục quê hương, đất nước, Bác Hồ trên địa bàn Tỉnh Lào Cai

- Biên soạn bổ sung các bài hát theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo lớn tại trường mầm non Việt Hà thành phố Lào Cai.

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại