Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Mai Anh  Khoa

Họ và tên: Mai Anh Khoa

Chức vụ: Phó trưởng ban

Di động: 0968.533.888

Email: khoa.mai@tnu.edu.vn

Học vị: TS

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Tân Thịnh - Thái Nguyên

Website: http://maianhkhoa.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

TS. Mai Anh Khoa tốt nghiệp đại học năm 1996 tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, chuyên ngành đào tạo Chăn nuôi - Thú y. Hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2000 tại Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN. Nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành dinh dưỡng động vật năm 2007 tại Trường Đại học Wageningen - Vương Quốc Hà Lan. Môn học giảng dạy chính: Chăn nuôi trâu bò; hướng nghiên cứu chính: Dinh dưỡng cho động vật nhai lại, môi trường nông nghiệp - nông thôn. Đã công bố 25 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế; tham gia biên soạn 01 giáo trình, 01 sách. Đã chủ nhiệm 02 đề tài cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia là thành viên nghiên cứu của 03 đề tài KHCN cấp Nhà nước.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại