Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Lã Đỗ Khánh  Linh

Họ và tên: Lã Đỗ Khánh Linh

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0982459148

Email: Linhcdktkt@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: TP. Thái Nguyên

Website: http://ladokhanhlinh.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1. Thông tin chung

Họ và tên: Lã Đỗ Khánh Linh

Giới tính: Nam

Năm sinh: 01/09/1982

Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí - Khoa Cơ khí

Lĩnh vực nghiên cứu: CAD/CAM/CNC, Máy và tự động hóa

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

2. Quá trình đào tạo

Đào tạo dài hạn

- Tốt nghiệp Đại học năm 2005 tại Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy năm 2011 tại Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Đào tạo ngắn hạn

- Tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị hành chính năm 2019 tại trường Chính trị Tỉnh Thái Nguyên

3. Khen thưởng về Khoa học và Công nghệ

- Bằng khen của Bộ LĐTB&XH năm 2013

- Bằng khen của Bộ GD-ĐT năm 2015

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại