Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Nguyễn Khánh Doanh

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Đại học Thái Nguyên

0977242268

nkdoanh@tnu.edu.vn

Nguyễn Văn Bình

Phó giáo sư, Giảng viên cao cấp - Tiến sĩ

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên

0968301066

nguyenvanbinh@tntec.edu.vn

Trần Lưu Hùng

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên, p. Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên

0963241279

tranluuhung@tnu.edu.vn

Nông Minh Ngọc

Giảng viên (Chính) - Thạc sĩ

Đại học Thái Nguyên

0913810816

ngocnm@tnu.edu.vn

Trương Hữu Dũng

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Trung tâm Đào tạo Từ xa - ĐHTN

0912.221.821

thdung@tnu.edu.vn

Đoàn Đức Hải

Giảng viên chính - Tiến sỹ

Phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên

0913.089.612

haidd@tnu.edu.vn

Dương Thị Kim Thu

Thạc sỹ

Trung tâm Đào tạo Từ xa - ĐHTN

0399.873.569

duongkimthu@tnu.edu.vn

Phùng Đức Hoàn

0912.580.335

phungduchoan@tnu.edu.vn

Ngô Thị Vân

Cử nhân

Trung tâm Đào tạo Từ xa - ĐHTN

0983.222.612

van.nt@tnu.edu.vn

Bùi Thị Thu Trí

Thạc sĩ

Trung tâm Đào tạo Từ xa - ĐHTN

0961.555.098

buitri.dec@tnu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 0/0