Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Hoàng Thị Bảo Ngọc

Họ và tên: Hoàng Thị Bảo Ngọc

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0973763168

Email: ngochtb@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Tổ 11 - Phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Website: http://hoang-thi-bao-ngoc.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÍ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Hoàng Thị Bảo Ngọc

Năm sinh: 1977

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Chức danh khoa học cao nhất: 

Chức vụ: 

Đơn vị công tác: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Email: ngochtb@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:   Chính quy

Nơi đào tạo:   Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I

Ngành học:   Tâm lý học – Giáo dục học

Nước đào tạo:          Việt Nam                             Năm tốt nghiệp: 1999

Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học:

  • Thạc sĩ khoa học giáo dục, chuyên ngành: Tâm lý học  Năm cấp bằng: 2008. Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Thực trạng động cơ giải bài tập môn Tâm lí học của sinh viên năm thứ nhất Trường CĐSP Lào Cai.

9/2002- 6/2003.

Trường CĐSP Lào Cai

Chủ nhiệm

2

Vận dụng phương pháp làm việc theo nhóm nhỏ vào trong dạy học bộ môn Tâm lí học lứa tuổi – Tâm lí học sư phạm cho sinh viên năm thứ nhất trường CĐSP Lào Cai.

9/2004-6/2005.

Trường CĐSP Lào Cai

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu những khó khăn tâm lý trong hoạt động thực tập giảng dạy của sinh viên trường CĐSP Lào Cai.

9/2007

Trường CĐSP Lào Cai

Chủ nhiệm

4

Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS tỉnh lào cai; đề xuất các giải pháp xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS tỉnh lào cai giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến 2020.

 

2009 – 2011

Tỉnh Lào Cai

Thành viên

5

Biện pháp giải quyết khó khăn về giáo dục học sinh cá biệt trong công tác giáo viên chủ nhiệm lớp tại các trường THCS thành phố Lào Cai.

9/2012-6/2013

Trường CĐSP Lào Cai

Đồng chủ nhiệm

6

Rèn luyện nghiệp vụ theo tinh thần đổi mới đào tạo theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học, 7/2016.

6/2015-6/2016

Trường CĐSP Lào Cai

Thành viên

7

Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường Tiểu học, THCS và trường CĐSP Tỉnh Lào Cai, 6/2017.

9/2016 - 6/2017

Trường CĐSP Lào Cai

Đồng chủ nhiệm

8

Thực trạng và biện pháp hỗ trợ giáo viên trong giáo dục hoà nhập cho trẻ mắc hội chứng rối loạn phát triển tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Lào Cai, 6/2018.

9/2017 - 6/2018

Trường CĐSP Lào Cai

Đồng chủ nhiệm

9

Thực trạng và biện pháp hỗ trợ giáo viên trong dạy học chỉnh trị cho học sinh lớp 1 có rối loạn học tập trên địa bàn thành phố Lào Cai,

9/2018-4/2019

Trường CĐSP Lào Cai

Đồng chủ nhiệm

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Nhận thức về mức độ khó khăn tâm lý của sinh viên trong từng khâu của hoạt động thực tập giảng dạy

Tác giả

Tạp chí Giáo dục số đặc biệt tháng 3/2015

ISSN 23540753

2015

2

Biện pháp rèn luyện kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm cho sinh viên theo hướng phát triển năng lực người học

Tác giả

Kỉ yếu HTKH các trường ĐH, CĐ miền núi phía bắc

 

6/2015

3

Những nguyên nhân gây trở ngại cho sinh viên trong hoạt động thực tập giảng dạy

Tác giả

Tạp chí Quản lí giáo dục số đặc biệt tháng 11/2015

ISSN 18592910

2015

4

Đổi mới hoạt động dạy học Tâm lí – giáo dục học theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ở Trường cao đẳng sư phạm Lào Cai

Tác giả

Kỉ yếu HTKH giao lưu các trường ĐH, CĐ cụm Trung Bắc

2016

5

Bồi dưỡng năng lực dạy học chỉnh trị cho giáo viên tiểu học tỉnh Lào Cai

Tác giả

Kỉ yếu HTKH bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

2017

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại