Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Hoàng Đức Trọng

Họ và tên: Hoàng Đức Trọng

Chức vụ: Phó Giám đốc

Di động: 0988838028

Email: tronghd@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Phân hiệu ĐH TN tại tỉnh Lào Cai

Website: http://hoang-duc-trong.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:      Hoàng Đức Trọng                     Giới tính:   Nam

Ngày, tháng, năm sinh:        28/08/1981          Nơi sinh:  Nam Định

Quê quán: Yên Thành, Ý Yên, Nam Định;           Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                           Năm, nước nhận học vị: 2011

Chức danh khoa học cao nhất:       Thạc sĩ       Năm bổ nhiệm:  2011

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng & Phát triển nguồn nhân lực

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: SN023 - Phạm Ngọc Thạch, TP Lào Cai, Lào Cai

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02143.900.991    NR:       DĐ: 0988838028

Fax:                          Email: tronghd@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Ngành học:                Sinh - KTNN

Nước đào tạo:           Việt Nam                               Năm tốt nghiệp: 2003

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm  - Năm cấp bằng: 2011

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                   Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

Tên luận án:

3. Ngoại ngữ:

1. Anh văn

Mức độ sử dụng: Trình độ B1

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Bước đầu sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan vào kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên qua giảng dạy chương IV học phần "Hình thái giải phẫu học thực vật

2007 - 2008

Đề tài cấp trường

Chủ đề tài

2

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Chương Máu và Tuần hoàn, học phần Sinh lí trẻ em tuổi tiểu học – hệ CĐSP TH

2008 - 2009

Đề tài cấp trường

Chủ đề tài

3

Nghiên cứu đặc tính sinh dược học của một số phân đoạn dịch chiết từ củ Hành tây (Allium Cepa L.)

2011

Luận văn thạc sỹ

Chủ đề tài

4

Ứng dụng phần mềm Microsoft Office, Violet, Adobe.Presenter, iMindMap và khai thác Internet trong thiết kế giáo án điện tử - học phần Sinh lí trẻ em lứa tuổi tiểu học – hệ CĐSP TH

2011 - 2012

Đề tài cấp trường

Chủ đề tài

5

Sưu tầm và xây dựng kho tư liệu hỗ trợ giáo viên dạy tốt môn sinh học 8 ở trường THCS

2012 - 2013

Đề tài cấp trường

Chủ đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Nghiên cứu đặc tính Sinh dược học của một số phân đoạn dịch chiết từ củ Hành tây

2013

Tạp chí Giáo dục  (2013) 107

 

2

Bước đầu sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên qua giảng dạy Chương IV - Học phần “Hình thái giải phẫu học thực vật”

2014

Tạp chí Giáo dục  (2014) 76

 

3

Một số giải pháp tăng cường giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

2015

Tạp chí Giáo dục  (2015) 80

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại