Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Hà Xuân Linh

Họ và tên: Hà Xuân Linh

Chức vụ: Trưởng Khoa

Di động: 0914584886

Email: haxuanlinh@tnu.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Website: http://haxuanlinh-tnu-edu-vn.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Hà Xuân Linh

Năm sinh: 1978

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh khoa học: Giảng viên chính

Chức vụ: Trưởng Khoa

Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

Email: haxuanlinh@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐẠO TẠO

2.1. Đào tạo dài hạn

- Tốt nghiệp Đại học năm 2001 tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2005 tại Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

- Tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2010 tại Trường Đại học tổng hợp Laguna Philippines

2.2. Đào tạo ngắn hạn

- "Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học trẻ" năm 2012 tại Trung tâm bồi dưỡng Bộ GD&ĐT Malaysia

- "Bồi dưỡng về quản lý học liệu mở theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia" năm 2015 tại Đại học Arkansas, USA

- "Bồi dưỡng xây dựng chương trình đạo tạo" năm 2018 tại Đại học Đại học Công nghệ Queensland, Australia

- "Bồi dưỡng kiến thức về các bệnh mãn tính và phương pháp giảng dạy sau đại học" năm 2019 tại Đại học Dublin, Ireland

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

TT

Tên chương trình (CT),

 đề tài (ĐT)

Trách nhiệm

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

1

Quy hoạch sử dụng đất xã Hảo Nghĩa huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006-2010

Chủ trì

Cấp trường

2006

2

Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) thành lập bản đồ trực tuyến quản lý không gian tại Đại học Thái Nguyên

Tham gia

Đại học

2012-2013

3

Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) thành lập bản đồ trực tuyến quản lý không gian tỉnh Hà Giang

Tham gia

Cấp tỉnh

2014-2016

4

Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn mới phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu sắn tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 2016 - 2019

Tham gia

Cấp tỉnh

2016-2017

5

Chế tạo tổ hợp vật liệu hấp phụ trên cơ sở của vật liệu graphene với bùn đỏ và ứng dụng xử  lý ô nhiễm As và chất thải hữu cơ  độc hại trong môi trường nước

Chủ trì

Cấp Bộ

2017-2018

6

Nghiên cứu hấp phụ Cd trong môi trường nước sử dụng tổ hợp vật liệu graphene-bùn đỏ

Chủ trì

Cấp ĐH

2017-2018

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. Sách vào giáo trình

Giáo trình Đất và dinh dương cây trồng, Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Ngộc Nông, Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Hùng, Dương Thanh Hà, Phan Thị Thu Hằng, Hà Xuân Linh, NXB Nông nghiệp, 2011.

Giáo trình địa lý kinh tế Việt Nam, Tạ Thanh Huyền, Hà Xuân Linh, Nguyễn Xuân Trường, NXB Đại học Thái Nguyên, 2018

II. Các bài báo khoa học đã công bố

 1. Đánh giá Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Thái Nguyên, 2013
 2. Nghiên cứu tình hình sử dụng và ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyên Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Thái Nguyên, 2013.
 3. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái năm 2012. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2013.
 4. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Thái Nguyên, 2016
 5. Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng của lan Kim tuyến (Anoectochilus stetaceus Blume) tại Thái Nguyên, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2016
 6. Ảnh hưởng của một số nhân tố ngoại cảnh đến sinh trưởng của cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa L.Hams) trong giai đoạn thuần dưỡng, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2016
 7. Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng đến nhân giống invitro cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa L.Hams), Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2016.
 8. Nghiên cứu giá đất ở do nhà nước quy định trên địa bàn huyện Sóc Sơn trong giai đoạn 2011-2015, Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Thái Nguyên, 2017.
 9. Nghiên cứu hấp phụ Metylen xanh bằng vật liệu graphene-bùn đỏ hoạt hóa trong môi trường axit. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2017
 10. Chế tạo vật liệu Graphit/bùn đỏ ứng dụng hấp phụ Cr (VI) trong môi trường nước. Tập chí Nông nghiệp phát triển nông thôn, 2017
 11. Red mud/activated graphit for cadimium adsorption from aqueous solutions, Asia symposlum on advanced materials, September 2017, Ha Noi, Procesding. Publishing house for Science and Technology.
 12. Preparation of red mud/graphen composite and Its application for adsordtion of As(III) from Aqueos Solution, Vietnam Journal of Science and Technology, 2017
 13. Remove of Methylene Blue from Aqueous Solutions by Graphene from Electrochemical Method, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, 2017
 14. Hấp phụ Cd(II) trong môi trường nước sử dụng vật liệu hấp phụ bã chè biến tính KOH, Tạp chí Hóa Học, 2017
 15. Graphene Preparation by electrochemical exfoliaton of graphite in basic electrolyte, Tạp chí Hóa Học, 2017
 16. Hấp phụ phẩm đỏ RR120 sử dụng vậ liệu graphene và bùn đỏ hoạt hóa HNO3, Tạp chí Hóa Học, 2017
 17. Arsenic removal from Aqueous solutions by graphene nanosheets prepered from electrochemical exporliation of graphite rod, The 6th International Workshop on Nanotechnology and Application (Proceedings), 2017
 18. Removal of Cd(II) from Aqueos Solutions Using Red mud/graphen Composite, Proceedings of 4th Congrès International de Gesotechnique-Ouvrages-Structures, Lecture Note in Civil Engineering 8/Pringer Nuture Singapore, 2017
 19. Red mud/activated graphit for cadimium adsorption from aqueous solutions, Proceedings: The 6th Asia Symposium on Advance Material: Chemistry, Physics and Biomedicine of Funtional and Novel Material / Publishing House For Science and Technology, 2017
 20. Nghiên cứu ứng dụng chỉ số tác động môi trường EIQ (Environmental Impact Quotient) trong đánh giá việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè tại xã Phúc Xuân và Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN, Trang 103-108, Tập 178, số 2, 2018.
 21. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và hấp thu một số kim loại nặng (KLN) của cậy sậy (Phragmites Australis) trên đất sau khai thác khoáng sản của nhà máy photpho tại tỉnh Lào Cai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN. Trang 137-141, Tập 181, số 5, 2018.
 22. Nghiên cứu tận dụng vỏ trấu chế tạo vật liệu cacbon dạng lớp ứng dụng hấp phụ thuốc nhuộm xanh mê ty len trong môi trường nước. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trang 199-203, Số tháng 11/2018.
 23. Nghiên cứu hấp phụ Mn(II) trong nước bằng vật liệu graphen/bùn đỏ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN. Trang 49-54, Tập 190, số 14, 2018.
 24. Nghiên cứu ứng dụng cỏ Vectiver, cây Dương xỉ và cỏ Mần trầu xử lý ô nhiễm kim loại Pb trong đất xung quanh khu vực Mỏ kẽm Làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN. Trang 111-116, Tập 185, số 09, 2018
 25. Chế tạo vật liệu nano ZnO bằng phương pháp điện hoá plasma lạnh ứng dụng hấp phụ phốt phát trong môi trường nước. Tạp chí Hoá học, T.56, số 6E2. Trang 40-43. Tháng 12.2018.
 26. Ứng dụng các phần mềm mã nguồn mỡ trong xây dựng WebGIS cung cấp thông tin đất đai huyên Gia Lâm, Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN. Trang 251-255, Tập 200, số 07, 2019
 27. Nghiên cứu ảnh hưởng của hình thái phân cực tới hình thái học và cấu trúc của graphene chế tạo bằng phương pháp điện hoá plasma. Tạp chí Hoá học, T.57, số 2e1,2. Trang 104-107. Tháng 4.2019.
 28. Electrochemical mass production of graphene nanosheets for arsenic removal from aqueous solutions” Materials Letters, 250, pp 16-19. 2019
 29. Fast and efective route for removing Methylene Blue from aqueous solution by using Red mud-Activated Graphite composite” Hindawi Journal of Chemistry, Volume 2019, pp 1-7

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

1. Hướng dẫn học viên Thạc sĩ

TT

Họ tên NCS

hoặc HVCH

Trách nhiệm

Thời gian

hướng dẫn

Cơ sở

đào tạo

Năm đã

bảo vệ

Chính

Phụ

1

Vũ Ngọc Thúy

x

 

2011-2012

Trường ĐHNL-ĐHTN

2012

2

Nguyễn Trung Sơn

x

 

2011-2012

Trường ĐHNL-ĐHTN

2012

3

Nguyễn Tiến Quang

x

 

2011-2012

Trường ĐHNL-ĐHTN

2012

4

Nguyễn Sỹ Ba

x

 

2012-2013

Trường ĐHNL-ĐHTN

2013

5

Lương Đình Tuyển

x

 

2012-2013

Trường ĐHNL-ĐHTN

2013

6

Nguyễn Thanh Sơn

x

 

2012-2013

Trường ĐHNL-ĐHTN

2013

7

Dương Thị Giang

x

 

2013-2014

Trường ĐHNL-ĐHTN

2014

8

Tạ Thị Lan Anh

x

 

2013-2014

Trường ĐHNL-ĐHTN

2014

9

Lương Quỳnh Hoa

x

 

2013-2014

Trường ĐHNL-ĐHTN

2014

10

Trần Thị Thùy

x

 

2013-2014

Trường ĐHNL-ĐHTN

2014

11

Nguyễn Cẩm Nhung

x

 

2014-2015

Trường ĐHNL-ĐHTN

2015

12

Đàm Thị Mai Anh

x

 

2014-2015

Trường ĐHNL-ĐHTN

2015

13

Bùi Trung Hậu

x

 

2014-2015

Trường ĐHNL-ĐHTN

2015

14

Phạm Hữu Dũng

x

 

2014-2015

Trường ĐHNL-ĐHTN

2015

15

Phạm Đức Cảnh

x

 

2015-2016

Trường ĐHNL-ĐHTN

2016

16

Đinh Tuấn Anh

x

 

2015-2016

Trường ĐHNL-ĐHTN

2016

17

Đào Anh Tuấn

x

 

2016-2017

Trường ĐHNL-ĐHTN

2019

18

Hoàng Đức Thuận

x

 

2016-2017

Trường ĐHNL-ĐHTN

2017

19

Trần Đại Phong

x

 

2016-2017

Trường ĐHNL-ĐHTN

2017

20

Lê Thị Thuỷ

x

 

2018-2019

Trường ĐHNL-ĐHTN

2019

21

Vũ Hải Nam

x

 

2018-2019

Trường ĐHNL-ĐHTN

2019

22

Trần Ngọc Danh

x

 

2018-2019

Trường ĐHNL-ĐHTN

2019

23

Nguyễn Trung Sỹ

x

 

2018-2019

Trường ĐHNL-ĐHTN

2019

 

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại