Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Giàng Thị Mai

Họ và tên: Giàng Thị Mai

Chức vụ:

Di động:

Email: maigt@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ:

Website: http://giang-thi-mai.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ Và Tên: Giàng Thị Mai

Sinh năm: 1976

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

E-mail: maigt@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo:   Chính quy

Nơi đào tạo:   Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành học:   Tiếng Trung Quốc  

Nước đào tạo:          Việt Nam                             Năm tốt nghiệp: 2004

Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc: Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Trung Quốc          Năm cấp bằng: 2018

Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

  • Tên luận văn: Phân tích lỗi trong dựng đoạn của sinh viên Việt Nam chuyên ngành tiếng Hán giai đoạn trung cấp (Nghiên cứu trường hợp sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai).

3. Ngoại ngữ:

 B1 tiếng Anh

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại