Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Đới Thị Thu Thủy

Họ và tên: Đới Thị Thu Thủy

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng & Phát triển nguồn nhân lực

Di động: 0988552325

Email: thuydtt@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: 015 Nguyễn Du - Kim Tân - TP Lào Cai

Website: http://doi-thi-thu-thuy.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đới Thị Thu Thủy                                Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 27/01/1971                      Nơi sinh: Cam Đường – Lào Cai   

Quê quán: Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội              Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         Năm, nước nhận học vị: 2003, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nguồn nhân lực

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 015, Nguyễn Du, Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02143.900.991              NR:                           DĐ: 0988.552.325

Fax:                                                                      Email: thuydtt@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy; Nơi đào tạo: ĐHSP Hà nội; Ngành học: Tâm lý - giáo dục; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 1993; Bằng đại học 2:……;  Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Tâm lý học; Năm cấp bằng: 2003; Nơi đào tạo: ĐHSP Hà Nội
  • Tiến sĩ chuyên ngành:…..; Năm cấp bằng:…..; Nơi đào tạo:….;

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

2.

Mức độ sử dụng: B1

Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

10/1993- 9/2000

Trường THSP Lào Cai

Giảng viên

 

10/2000- 4/2019

Trường CĐSP Lào Cai

Giảng viên, tổ trưởng tổ Bộ môn chung

5/2019- nay

 

 

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

 

Giảng viên chính, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nguồn nhân lực

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Một số khó khăn tâm lý trong giao tiếp của sinh viên dân tộc thiểu số trường CĐSP Lào Cai

2002 - 2003

Cấp trường

Chủ nhiệm

2

Giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá cho học sinh lớp 7 qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THCS miền núi Lào Cai

2003 - 2004

Cấp Bộ (Dự án giáo dục THCS, Bộ GD&ĐT)

Chủ nhiệm

3

Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS tỉnh Lào Cai; đề xuất các giải pháp xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến 2020.

10/2008 - 9/2009

Cấp Tỉnh

Thành viên

4

Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường Tiểu học, THCS và trường CĐSP Tỉnh Lào Cai

9/2016 - 6/2017

Cấp trường

Chủ nhiệm

5

Thực trạng và biện pháp hỗ trợ giáo viên trong giáo dục hoà nhập cho trẻ mắc hội chứng rối loạn phát triển tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Lào Cai.

9/2017 -6/2018

Cấp trường

Chủ nhiệm

6

Biện pháp giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho sinh viên trường CĐSP Lào Cai.

9/2017 - 4/2018

Cấp trường

Chủ nhiệm

7

Thực trạng và biện pháp hỗ trợ giáo viên trong tư vấn tâm lý học đường cho học sinh THCS trên địa bàn thành phố Lào Cai

9/2018 - 4/2019

Cấp trường

Chủ nhiệm

  1. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục,

 

2013

Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt (10/2013), Tr 1.

2

Phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên người dân tộc thiểu số Trường CĐSP Lào Cai,

2015

Tạp chí Quản lý giáo dục  (10/2015) Tr185-187.

3

Đổi mới PPDH theo hướng phát triển năng lực người học ở bộ môn TLGD Trường CĐSP Lào Cai

2015

Kỷ yếu Hội thảo KH: Đổi mới PPDH và kiểm tra - đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực trong các trường CĐ, ĐH miền núi phía Bắc. Tr 245- 252

4

Enhancing comunication skills for Ethnic minority students in Lao Cai Teacher Training College - Viet Nam (Roi Et Rajabhat University I-CREAMS International Conference on Research in Education, A)

2015

Kỷ yếu hội thảo KH: "Creation of Future and Challenges in Sustainable Research" (Thái Lan), Tr153

5

Đổi mới đào tạo và NCKH theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học

2015

Kỷ yếu Hội thảo KH: Đổi mới PPDH và kiểm tra - đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực trong các trường CĐ, ĐH miền núi phía Bắc, 2015.

6

Thiết kế đề thi học phần theo hướng tiếp cận năng lực ở bộ môn TLGD Trường CĐSP Lào Cai, Kỷ yếu hội thảo KH: Đổi mới đào tạo và NCKH theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học.

2016

Kỷ yếu hội thảo KH: Đổi mới đào tạo và NCKH theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học, Tr456-463

7

Biện pháp nâng cao hiệu quả tư vấn tâm lý học đường cho sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

2020

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  (2020) 118-122

 

8

Thực trạng và biện pháp hỗ trợ GV trong việc tổ chức GD hòa nhập cho trẻ có RLPT tại các trường MN trên địa bàn TP Lào Cai

2020

Tạp chí Giáo chức Việt Nam  (2020)

38-41

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại